Search Results

You are looking at 1 - 10 of 837 items for :

  • "Environmental" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

830 841 Kazbarienė, B, Kemeklienė, R., Ŝukytė, Z, Monceviĉiūtė-Eringienė, E.: Human immunodeficiency reactions to environmental contamination. Part 5. Acta Medica Lituanica 3

Restricted access
Imaging
Authors: György Jermendy, Márton Kolossváry, Ibolya Dudás, Ádám L. Jermendy, Alexisz Panajotu, Imre F. Suhai, Zsófia D. Drobni, Júlia Karády, Ádám D. Tárnoki, Dávid L. Tárnoki, Szilard Voros, Béla Merkely, and Pál Maurovich-Horvat

the pathogenesis of NAFLD, the entire process is still not completely understood. Data about the contribution of genetic and environmental influences on the hepatic steatosis are limited [ 24, 25 ]. In an earlier study, our working group found only

Open access

17 145 149 Yu, M. W., Yuan, J. M.: Environmental factors and risk for hepatocellular carcinoma. Gastroenterology, 2004, 127 , S

Restricted access

Introduction The necessity of simultaneous investigations of environmental and clinical isolates of opportunistic species is a rising issue in our days, since pathways between clinical and non-clinical environments are both

Open access

environmental effects for the early stages of thyroid autoimmunity: a study of healthy Danish twins. Eur. J. Endocrinol., 2006, 154 , 29–38. Lachine I. The relative importance of genetic and

Restricted access

_gongyolitett_v2.xls (elérés: 2012. 01. 14.) [Hungarian] Kalmár, M., Csiky, E., Gervai J., et al.: Concurrent and longitudinal patterns of mental and behavioural development in function of perinatal risk and environmental

Open access

antimicrobial resistance that poses a considerable threat in human and veterinary hospitals ( van der Kolk et al., 2019 ). Besides proper personal hygiene as well as equipment and environmental cleaning and disinfection, the active surveillance of pathogens in

Open access

A polycystás ovarium szindróma a leggyakoribb heterogén endokrin rendellenesség reproduktív korú nőkben. A szindróma továbbra is rejtélyes rendellenesség, amelynek etiológiája még nem tisztázott. Családi előfordulása viszonylag gyakori polycystás ovarium szindrómában szenvedő betegek körében, ami jelentős genetikai komponensre utal, jóllehet, az öröklődés módja nem tisztázott. A szerzők orvosi irodalmi adatok alapján áttekintették a genetikai és környezeti tényezők szerepét a polycystás ovarium szindróma kialakulásában. A mai napig még nem azonosítottak olyan gént, ami okozza vagy jelentős mértékben hozzájárul a kórkép fenotípusának kialakításához. A polycystás ovarium szindrómát olyan genetikai rendellenességnek kell tekinteni, amelyben számos genetikai és környezeti tényező kölcsönhatása határozza meg a heterogén klinikai és biokémiai fenotípust. Összefoglalva a jelenlegi bizonyítékokat, a szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a környezeti tényezők azonosítása és módosítása lehetségessé teszi azon személyek egészségének hatékonyabb védelmét, akiknél a genotípus vagy korábbi környezeti hatások hajlamosítanak a betegség kifejlődésére. Orv. Hetil., 2013, 154, 650–657.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mónika Bakkné Nagy, Dávid László Tárnoki, and Ádám Domonkos Tárnoki

Bevezetés: A dohányzási szokásokat környezeti tényezők (család, barátok) és pszichés tényezők is alakítják. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki az egy- és kétpetéjű ikrek dohányzási szokásait befolyásoló környezeti tényezők megismerését. Módszer: 45 egypetéjű és 23 kétpetéjű ikerpár (életkor 35±16 év) kérdőíves vizsgálatát végezték. Eredmények: Ha az anya nem dohányzik, az 53%-kal, ha az apa nem dohányzik, az 49%-kal csökkenti az esélyét annak, hogy ikergyermeke dohányossá váljon. A kétpetéjű ikreket a szülők nagyobb mértékben befolyásolják (70%), mint az egypetéjű ikreket (31–36%). Ha az ikertestvér vagy testvér nem dohányzik, az 86%-kal csökkenti az esélyét annak, hogy az egyén dohányozzon. Ez az összefüggés egy- és kétpetéjű ikrek körében is jelentős mértékű. Ha a baráti társaságban van olyan, aki dohányzik, és nem próbál leszokni, az 8,3-szeresére növeli az esélyét annak, hogy az egyén dohányozzon. A baráti társaság szerepe férfiak, illetve fiatalok esetében jelentősebb. Következtetések: A szülők és a testvérek példamutató magatartása segíti iker fiataloknál a dohányzásra való rászokás elkerülését. Orv. Hetil., 2013, 154, 978–984.

Open access

Glutathione peroxidase enzyme superfamily plays significant role in the elimination of reactive oxygen free radicals in the animals. Many characteristics of these proteins have been revealed already, but their regulation is still not known. Several data suggest that some environmental factors have certain regulatory effect, while others propose strict genetic regulation.In this report we present four different environmental induction models in which New Zealand white rabbits were used as experimental animals. In three models, free radical load of different origin, lipidperoxide load, application of a glutathione depletor or a prooxidant agent, was introduced. Beside these negative models a positive model was also constructed in which additive selenium was supplied.Glutathione peroxidase activity was measured in blood serum, erythrocyte haemolysate and liver. Reduced glutathione, and malondialdehyde concentration in the liver were also determined.According to the results, the established models are capable for analysing the enzyme activity´environmental interactions.

Restricted access