Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Európai Felsőoktatási Térség" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

: 2019. 02. 16.] 12 Hrubos I. (2016) Az európai felsőoktatási térség kialakításának második szakasza: helyzetkép félidőben. In: Fehérvári, A., Juhász, E., Kiss, V. Á. & Kozma, T

Open access

Absztrakt:

A magyar felsőoktatás meghatározó nemzetközi környezetét elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség jelentette a vizsgált időszakban. Az elemzés három szinten történik. Az első a kormányzati szint, amely a Bologna-reform dokumentumai alapján követhető. A második az intézményi szint, az Európai Egyetemi Szövetség keretében végzett vizsgálatok, elemzések alapján. Végül a szubsztantív szintet azok a kutatások jelentik, amelyekről az Európai Szociológiai Társaság tudományos rendezvényei számolnak be. Két konkrét témával foglalkozik részletesebben az írás, az intézményi autonómia kérdésével és az Európába történő tömeges bevándorlásból adódó felsőoktatási feladatokkal.

Open access

. 7 Hrubos I. (2016a) Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehévári A., Juhász E., Kiss V. Á. & Kozma T. (eds): Oktatás és fenntarthatóság. HERA

Open access

. http://mek.oszk.hu/09400/09499/ [Letöltve: 2018. 06. 04.] 7 Hrubos I. (2015) Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának második szakasza. Helyzetkép félidőben. In: Fehévári A

Open access

). Napjaink reformja: az Európai Felsőoktatási Térség létrehozása . Educatio , 1 , 51 – 64 . http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf (accessed 1 July 2018) . Kehm , B. M. ( 2006 ) The implementation of Bachelor and master

Open access