Search Results

You are looking at 1 - 10 of 254 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

). The home as a site for long-term care: Meanings and management of bodies and spaces. Health and Place, 11, 173—185. Hagerty, M. R., Cummins, R. A., Ferriss, A. L., Land, K., Michalos, A. C., Peterson, M., et al. (2001

Restricted access

Jelen tanulmányban magyar egyetemi hallgatók pesszimizmus-szintjét vizsgáltuk. Szerettük volna megtudni, hogy a pesszimizmus a konformitás szintjén jellemző-e ránk vagy intrinzik módon, belülről fakadóan vagyunk ilyen pesszimisták. A tanulmányban bemutatott kutatás itthon és külföldön (Bécsben) tanuló magyar (90 fő, átlagéletkor: 23,3 év; szórás: 2,18 év) és hazánkban és saját országukban (Ausztriában) tanuló külföldi egyetemista diák (60 fő, átlagéletkor: 22,2 év; szórás: 2,32 év) optimizmusának szintjét és szubjektív jóllétét hasonlítja össze. Az optimizmus mérésére indirekt és direkt — önbeszámolós — módszert is alkalmaztunk. Indirekt úton értelmezésekben és tervezett viselkedésválasztásokban való megnyilvánulásként ragadtuk meg az optimizmust, általunk szerkesztett ’félig-üres’ történetek segítségével. Direkt módszerként a Berni Szubjektív Jóllét Kérdőív pozitív attitűdöt mérő skáláját alkalmaztuk. Eredményeink szerint a magyar diákok mind saját [F(1,148) = 77,36; p<0,001], mind idegen környezetben szignifikánsan pesszimistábbnak mutatkoztak külföldi társaiknál. A közvetett optimizmusra vonatkozó eredményekkel szemben a pozitív attitűdre és szubjektív jóllétre vonatkozó önbeszámolókat a vizsgálat kulturális közege befolyásolta: a külföldön tanuló magyarok pozitívabbnak ítélték meg mentális jóllétüket [F(3,146) = 13,77; p<0,001] és pozitívabb élettel szembeni attitűdökről számoltak be, mint itthon élő társaik [F(3,146) = 11,33; p<0,001].

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Daniel L. King, Paul H. Delfabbro, Joel Billieux, and Marc N. Potenza

The coronavirus (COVID-19) pandemic has significantly disrupted normal activities globally. Stay-at-home mandates and quarantines have increased consumption of digital entertainment, particularly online gaming and related activities (e.g., esports

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Deborah Louise Sinclair, Wouter Vanderplasschen, Shazly Savahl, Maria Florence, David Best, and Steve Sussman

Introduction The global spread of COVID-19, subsequent stay-at-home requirements, long-term isolation, and spatial distancing measures present additional challenges for persons in recovery ( Marsden et al., 2020 ). In South Africa, the epicenter of

Open access

Christ of Latter-day Saints (FLDS) community of Colorado City. For the majority of her life in Colorado City, she lived with her brothers and sisters in a three-bedroom trailer on the outskirts of town. Her home was surrounded by weeds and red dirt; she

Open access

et al., 2020 ; Ko & Yen, 2020 ) to help them meet basic psychosocial needs during the “stay-at-home” period brought about by the pandemic. However, since the COVID-19 pandemic is a prominent life stressor, children and adolescents may choose to play

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Ricardo B. Viana, Rodrigo L. Vancini, Wellington F. Silva, Naiane S. Morais, Vinnycius N. de Oliveira, Marília S. Andrade, and Claudio A. B. de Lira

online gaming due to stay-at-home mandates and quarantines related to the COVID-19 outbreak. Although significant increases in gaming may not always be beneficial ( King, Koster, & Billieux, 2019 ), we would like to call attention to a specific type of

Open access

outdoor activities and community events involving social interaction are prohibited, at-home activities, such as table games or home exercise, should be designed and provided. Furthermore, rather than playing mainstream video games, educational video games

Open access

influenced many people in multiple ways. Pandemic-related social, financial, health, occupational, and other stressors may impact people's motivations to engage in potentially addictive behaviors, including on the internet ( Bonenberger, 2019 ). During stay-at-home

Open access

. Zeller , A. , Hahn , S. , Needham , I. , Kok , G. , Dassen , T. , & Halfens , R.J.G. ( 2009 ). Aggressive behavior of nursing home residents toward caregivers: A systematic literature review . Geriatric Nursing , 30 ( 3 ), 174 – 187 .

Restricted access