Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Tanulmányom elején a napóleoni centralizált oktatásirányítás kezdeteit és főbb jellemzőit mutatom be. Ezután négy olyan fejleményről szólok, melyek nyomán némiképp módosult a franciaországi centralizált és bürokratikus oktatásirányítási modell. Először arról írok, hogy a 19. század végén miként kapcsolódhattak be a tanárok képviselői az oktatásirányító szervek működésébe. Majd azt mutatom be, hogy a franciaországi oktatásirányítás terén a 20. század nyolcvanas éveiben lezajlott kismértékű decentralizációs folyamatok keretében hogyan jöttek létre sokszereplős oktatásügyi együttműködések a kiemelt oktatási körzetekben. Szólok még a hagyományos oktatásirányítási modellt némiképp módosító újfajta értékelési mechanizmusok kiépüléséről. Ezután a bürokratikus irányítási logika érvényesülését nehezítő szülői és intézményi stratégiákról szólók. Végül azt érzékeltetem, hogy a bemutatott öt különböző logika, illetve szabályozási mechanizmus hibridizált formában jut érvényre a francia oktatásügyben.

Open access

.] 3 Battilana, Julie & Lee, M. (2014) Advancing Research on Hybrid Organizing – Insights from the Study of Social Enterprises. The Academy of Management Annals , Vol. 8. No. 1. pp. 397

Open access

populations in their dispersed contexts, a difference that is often expressed through an orientation toward origins and that always results in new hybrid subjectivities’ ( Wofford, 2016 , p. 76). An initiation called The Slow Food-CE project 1 formed a model

Open access

The legally non-binding nature of the EU’s Open Method of Coordination (OMC) has sparked a lively scholarly debate that includes, amongst other things, research about its function and effectiveness in conjunction with hard law and the integration capacity created by different governance structures (hybridity). This paper contributes to this debate via an analysis of EU integration within the fi eld of Youth Policy. Contrary to existing research that examines hybrid structures in which the OMC interacts with hard law, EU Youth Policy has developed a hybrid structure in which the OMC mainly interacts with soft law. Our conclusion is that the developed hybrid structure has resulted in an incremental and coherent EU Youth Policy in which the OMC plays a crucial role.

Full access

. Kendall , Grant , ‘ The ICSID Under Siege: UNASUR and the Rise of a Hybrid Regime for International Investment Arbitration ’ ( 2015 ) 26 Osgoode Legal Studies Research Paper Series, paper 108 <http

Full access

), International Law (Oxford University Press 2003 ) 789 – 821 . Hajduk , Jurij and Stępniewski , Tomasz , ‘Russia’s Hybrid War with Ukraine: Determinants, Instruments

Full access

the political systems under investigation. Therefore, ‘authoritarian constitutionalism’ is mentioned, 20 as well as ‘autocratic legalism’, 21 ‘hybrid constitutionalism’ 22 and ‘illiberal constitutionality’. 23 There are a great number of

Open access

Politics: The Post-Soviet way ’, ( 2015 ) 13 1 I-CON 200 – 18 . Menocal , Alina Rocha , Fritz , Verena , Rakner , Lise , ‘ Hybrid Regimes and the Challenge of Deepening and Sustaining

Full access

students. We have tested this hypothesis, and our research results show that a hybrid programming aptitude test alone is not a reliable predictor of success in a first-year programming course. Our students took this test – at the very beginning of their

Open access

opposite way. This confirms Ferri who states since Lisbon treaty, which provided the EU with legal sovereignty, the EU is within the ILO recognised as a hybrid – an international organisation and group of governments at the same time. The trend is towards a

Free access