Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "ICT skills" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A 21. század digitális forradalma, a megváltozott tanulók, az új típusú tanulási környezet, az új technológia új módszereket és szemléletmódokat kívánnak meg a pedagógusoktól. De vajon felismerték-e a különböző oktatási intézmények pedagógusai az IKT-eszközök alkalmazásában rejlő lehetőségeket? Változott-e attitűdjük a technológia oktatási felhasználásával kapcsolatban?

Úgy gondoljuk, hogy e kérdéskörről érdemes és tanulságos kiemelten megvizsgálni egy nagyváros, jelen esetben Debrecen pedagógusainak a véleményét, tevékenységstruktúráját. Ezért szerveztük meg kutatássorozatunkat, melynek során négy alkalommal kértük kérdőívünk kitöltésére a közoktatásban dolgozókat. A tanulmány a kutatások néhány eredményét mutatja be.

Open access

Spanish pupils attend rather digitally supportive schools, both teachers' and students' confidence in their ICT skills is below the EU mean in most grades, contrary to what might be expected ( European Commission, 2012 , p. 26). The presence of ICT in

Open access