Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "Information Technology" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

The aim of the project entitled “Computerized Historical Linguistic Database of Latin Inscriptions of the Imperial Age” ( http://lldb.elte.hu/ ) is to develop and digitally publish a fundamental computerized historical linguistic database that incorporates and treats the Vulgar Latin material of the Latin inscriptions from a specific group of the European provinces of the Roman Empire in the first phase. This will, on the one hand, allow for a more thorough study of the regional changes and the diversity of the Latin language of the Imperial Age. On the other hand, it could also serve as a basis for subsequent international co-operation, in the course of which further work on the computerized historical linguistic database may be executed. This paper intends to present the past and the present, as well as the future possibilities of this Database.

Restricted access

The study deals with the phonetic, grammatical and lexical changes of the Hungarian language since the transition of the political and economic system in Hungary in 1990. The author believes that three causes are responsible for the changes: information technology, globalism and linguistic economy. The changes are examined along the dimensions of quality, quantity and society.

Restricted access

For this volume of Hungarian Studies dedicated to multidisciplinary contributions of Hungarians around the world, I have chosen to describe my work on a unique multidisciplinary effort called TalkBank. This effort seeks to harness the new information technology to study the great complexities of human talk.

Restricted access

Széles körű kutatások bontakoztak ki egy új terminológiai elmélet kidolgozására. A vizsgálatok jelenlegi szakaszában az alapfogalmak meghatározása, és korszerű vizsgálati módszereket biztosító modellek létrehozása került az érdeklődés középpontjába. Egy kidolgozandó új elméletben alapvető szerepet játszhatnak az absztrakt modellek. Ebben a tanulmányban a természettudományok és az információtechnológia területén széles körben alkalmazott modellekből indulunk ki, és egy általunk a terminus vektormodell-jének nevezett modellre teszünk javaslatot. Összefoglaljuk az új terminusmodell kidolgozásának előzményeit, kimutatjuk a vektormodell várható előnyeit a terminológiai alkalmazás esetében, majd ismertetjük a javasolt modellt. A modell alkalmazási lehetőségére a fordítási folyamat terminusvektorral való értelmezésével mutatunk példát.

Restricted access
Across Languages and Cultures
Authors: Elisa Perego, Monika Laskowska, Anna Matamala, Aline Remael, Isabelle S. Robert, Agnieszka Szarkowska, Anna Vilaró, and Sara Bottiroli

Language Subtitling of Bollywood Film Songs on TV: Effects on Literacy . Information Technologies and International Development Vol. 10 . No. 4 . 31 – 47 . Kruger , J.-L. & Steyn

Restricted access

. Kothari , B. , Pandey , A. & Chudgar , A. R. 2004 . Reading Out of the ‘Idiot Box’: Same-Language Subtitling on Television in India . The Massachusetts Institute of Technology Information Technologies and International Development Vol

Restricted access

. 2002 . Self-efficacy Specificity and Burnout among Information Technology Workers: an Extension of the Job Demands-control Model . European Journal on Work and Organizational Psychology Vol. 11 . No. 1 . 1 − 25

Restricted access

. Alkalmazott Nyelvtudomány 1 ( 1 ), 5 – 18 . 27. Lankes , R. D. – Silverstein. J. N. – Nicholson , S. 2007 . Participatory networks: the library as conversation . Information Technology

Restricted access

. Welsh Language Board 2006a . Information Technology and Welsh: A Strategy Document . < http://www.byig-wlb.org.uk/english/publications/publications/3965.pdf > (accessed: 14.12.10). 25. Welsh

Restricted access

Informing Science and Information Technology . Rockhampton. 8. Kerremans , K. – Temmerman , R. – Tummers , J. 2003 . Representing multilingual and culture-specific knowledge in a VAT

Restricted access