Search Results

You are looking at 1 - 10 of 212 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

2004 Grandparental effects on reproductive strategizing: Nôbi villagers in early modern Japan Demographic Research 11 111 148

Restricted access

Summary

Az alábbi írás a versengés pszichológiai fogalmának az alakulásával foglalkozik, és azt kívánja bemutatni, hogy a versengésfogalom második világháború után történő stigmatizálása miként hátráltatta és nehezítette meg a jelenség elmélyültebb kutatását és működésmódjának megértését. Azt kívánja a versengés témáján keresztül demonstrálni, hogy politikai, ideológiai megfontolások és motivációk miként irányítják egy jelenség kutatására a figyelmet, és egyben hogyan akadályozhatják annak torzításmentes, tudományos megismerését. A jelen tanulmány bemutatja, hogy egy olyan kiváló és nagy tekintélyű kísérleti szociálpszichológus, mint Morton Deutsch munkássága miként alakítja ki egy adott kutatási terület vezető és többségi paradigmáját: a versengés és együttműködés polarizált felfogását, szimbiotikus kezelését és a versengés egydimenziós felfogását. Ezután bemutatja az 1990-es évektől bekövetkező paradigmaváltást, amelynek lényege a versengés önmagában vett vizsgálata, többdimenziós felfogása és a konstruktív és destruktív versengési folyamatok elkülönítése. A versengéskutatás történetével párhuzamosan a cikk tárgyalja a tanulási motiváció kutatásában a kilencvenes évek óta zajló szakmai vitát is, valamint a versengés kulturális összehasonlító vizsgálatainak, a versengés többdimenziós felfogását alátámasztó eredményeit.

Restricted access

Introduction Most recent statistics show that in Japan, 37.2% of 2-year-old and nearly 50% of 3–5-year-old children were using Internet-equipped devices, including smartphones, tablets, and game consoles ( Cabinet office

Open access

Inclusion of gaming disorder criteria in ICD-11: A clinical perspective in favor

Commentary on: Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal (Aarseth et al.)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Susumu Higuchi, Hideki Nakayama, Satoko Mihara, Masaki Maezono, Takashi Kitayuguchi, and Takuma Hashimoto

Addiction Center, in Yokosuka, Japan, opened a specialist clinic for the treatment of what has been described as “Internet addiction” (IA), the first of its kind in Japan, in 2011. Since then the number of patients who have visited our center for the

Open access

. Carr , M. ( 1992 ): Chinese “Face” in Japanese and English (Part 1) . The Review of Liberal Arts , 84 , 39 – 77 . 3. COCA . Corpus of Contemporary American English . http

Restricted access
Journal of Evolutionary Psychology
Authors: Ryo Oda, Kai Hiraishi, Yasuyuki Fukukawa, and Akiko Matsumoto-Oda

different groups of sex, age and generation Japanese Journal of Social Psychology 3 39 47 . F. Hayashi

Restricted access

Kubota , K. , Shimazu , A. , Kawakami , N. & Takahashi , M. ( 2012 ). Workaholism and sleep quality among Japanese employees: A prospective cohort study . International Journal of Behavioural Medicine , 21 , 66 – 76

Open access

to amrita in Japanese Buddhism texts, myths and mantras are provide by depictions of various deities with mushroom forms that have unusual features which resemble various entheogenic species of the Psilocybe genus characteristic of the region

Open access

psychosomatic medicine in Japan . Biopsychosocial Medicine , 11 : 1 . Doi: 10.1186/s13030-017-0088-6 Petrak , F. , Herpertz , S. , Albus , C. , Hermanns , N. , Hiemke , C. , Hiller

Restricted access