Search Results

You are looking at 1 - 10 of 45 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

A tanulmány áttekinti napjaink legfontosabb nemzetközi tendenciáit. A legkorszerűbb szakirodalom alapján - illetve azzal polemizálva - mutatja be, hogy a világon megjelent az egységesülés, vagyis az együttműködés fokozódó szükséglete a gazdaság és a politika területén, amely számos tekintetben követhető. A folyamat a legújabb korban a globális tőke megjelenésével vált megragadhatóvá, ezt követte a globális léptékű nemzetközi szervezet megalakítása és a regionális integráció. A szerző bemutatja, hogy a globalizáció fogalma több folyamatot fed, amelynek rövid történetét is áttekinti. Ezt követően a globális kultúra lehetőségeit vizsgálja. Ebben az összefüggésben idézi egyebek között Immanuel Wallersteinnek a világrendszer problematikájával foglalkozó munkásságát, az USA, az EU, Japán, illetve Kína mint nagy régiók szerepét. Foglalkozik a nacionalizmus jelenségével, a nemzetállam és a nemzeti szuverenitás kérdéseivel. Igen nagy teret szentel Samuel P. Huntington sok vitát kiváltott munkásságának és azt az újabb folyamatokkal alátámasztva cáfolja. Részben Huntington nyomán boncolja a különböző civilizációk között meglévő, vagy lehetséges konfliktusokat. Ráirányítja a figyelmet Kína változó és növekvő globális jelentőségére. Végül foglakozik a multikulturalizmus jelenségével, az EU-val, különösen pedig a NATO-hoz fűződő viszonyával, más regionális szervezetekkel, illetve az azokon belüli konfliktusokkal. Végül foglalkozik az EU-val, amelyben még nem teremtődött meg az az alkotmányos rend, amely kormányozhatná a tagállamok politikai és gazdasági tevékenységét.

Restricted access

Japanese-Hungarian Seminar on “Comparative Aspects of Civil Litigation”

Friday, March 10, 2007 Jakobinus Hall, Hungarian Academy of Sciences

Acta Juridica Hungarica
Author: Vanda Lamm
Full access

Absztrakt:

1968-ban nemcsak politikai forradalmak rázkódtatták meg a világot. A diákmozgalmak résztvevői az emberek életformáját is forradalmasítani kívánták. Egyenlő magatartásnormákat követeltek férfiaknak és nőknek, új emberi kapcsolatokat és intézményeket próbáltak kialakítani. Változtattak a nevelésen, a gyerekkori szocializáción. Új szellemben határozták meg magánélet és közélet határait, kommunákat szerveztek. Megújították a gondolkodás és ízlés tartalmait, a kultúra értelmét. A tanulmány ezeket a törekvéseket, eredményeiket és hatásukat tekinti át.

Open access

Education. New York, Praeger Publisher. pp. 1–12. 6 Hrubos I. (1999) A japán felsőoktatási modell . Educatio Füzetek. Kutatás Közben 226. Budapest, Oktatáskutató Intézet

Open access

participation and high levels of industrialised provision have been reported in countries such as China, Japan and South Korea ( Bray, 2020; Bray & Lykins, 2012; Kim & Jung, 2019; Manzon & Areepattamannil, 2014 ). In these societies, industrialised supplies of

Open access
Educatio
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz, and Marta Jaworska

International Workshop “A Comparative Study of University Governance, Institutional Leaders and Leadership in East Asia and the Pacific” Hiroshima, Japan. 11

Open access

student. And more recently I lived for three years in Canada.” #10 lists some of the places she lived in: “I taught in Brazil for 10 years, later in Japan and now for the last 15 years I've been teaching at a further education college in London. The most

Open access

impressive achievements of several Asian countries in promoting themselves as attractive study destinations ( Oxford University, 2015 ; UNESCO, 2014 ). The most celebrated cases in Asia include Japan, China, South Korea, India, and most recently Singapore

Open access