Search Results

You are looking at 1 - 10 of 54 items for :

  • "Landscape" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Editorial Note

To better understand how individuals, communities, and societies are navigating our rapidly changing world, we need to bring all our scientific tools for studying culture and evolution to the same table. We must unite in our scholarly efforts to explain the most important causes and consequences of cultural evolution, and we must leverage this foundational knowledge to create effective policies for enhancing social resilience and well-being in an ever-changing cultural landscape. In short, we need a more integrated approach to studying the intersections of culture and evolution.

Our launching of the new journal Culture and Evolution addresses this critical need. We intend to publish manuscripts from across the cultural and evolutionary sciences, with a particular emphasis on theoretical or empirical papers that advance our understanding of culture and its connections with biological evolution. Many scholarly disciplines must take part in this endeavour. The journal will seek papers from the fields of cross-cultural psychology, cultural evolution, cultural phylogenetics, dual-inheritance theory, evolutionary anthropology, evolutionary medicine, evolutionary psychology, evolutionary sociology, human behavioural ecology, human ethology, and international public health.

Although limited scholarly overlap exists across these disciplines, there is a trend for scholars to silo within one of these approaches. Each of these disciplines has its own intellectual history, its own favoured theories and methodologies, and its own journals and professional organisations. Because of this, some scholars fail to engage with the best theories and investigative tools that would allow them to properly answer the questions they should be asking. This new journal, Culture and Evolution, intends to change that by creating a venue in which cultural and evolutionary scholars across all disciplines help to inform and inspire one another. Our hope is that armed with an increasingly interdisciplinary framework, contributors and readers of this journal will reconcile historically disparate approaches and bring profound levels of consilience to the cultural and evolutionary sciences.

Open access
Evolution, Mind and Behaviour
Authors: Glenn Geher, Scott Barry Kaufman, Justin R. Garcia, James C. Kaufman, and Blair Bryant Dawson

References Anderson , K. G. ( 2006 ). How well does paternity confidence match actual paternity? Current Anthropology , 47 , 513 – 520 . Atran , S. , & Norenzayan , A. ( 2004 ). Religion’s evolutionary landscape: Counterintuition

Open access

. In doing so, we aimed to provide a synthesised description of the landscape that describes ibogaine treatment. The first author (MU) began by immersing herself in the extant literature using mapping to understand the broad landscape that describes

Open access

). A map of recent positive selection in the human genome . PLoS Biology , 4, doi:10.1371/journal.pbio.0040072 Wang , E. T. , Kodama , G. , Baldi , P. , & Moyzis , R. K. ( 2005 ). Global landscape of recent inferred Darwinian selection for

Open access

their colleagues or classmates in the field. The ever-growing mobile landscape thus represents new opportunities for learners both inside and outside the classroom . ( Chen et al., 2015 ) The argument for adopting UDL has always been based on its

Open access

conditions are not easily satisfied in a media landscape dominated by “soundbites”, “click-baits”, “breaking news”, and increasingly polarized political debates (e.g., Kahan 2016 ). Acerbi and Sacco ( 2018 ) also propose the use of metaphorical

Open access

Caribbean: Landscapes of power in Jamaica's plantation system . Cambridge : Cambridge University Press . Diaz , J . ( 1977 ). Ethnopharmacology of sacred psychoactive plants used by the Indians of Mexico . Annual Review of Pharmacology and Toxicology

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Margo Hilbrecht, David Baxter, Max Abbott, Per Binde, Luke Clark, David C. Hodgins, Darrel Manitowabi, Lena Quilty, Jessika SpÅngberg, Rachel Volberg, Douglas Walker, and Robert J. Williams

a , p. 2). More specifically, the objectives were: To reflect current knowledge (across existing models and disciplines) as it relates to factors associated with harmful gambling; To assist stakeholders across the gambling landscape to better

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Bach Xuan Tran, Giang Hai Ha, Giang Thu Vu, Chi Linh Hoang, Son Hoang Nguyen, Cuong Tat Nguyen, Carl. A. Latkin, Wilson WS Tam, Cyrus S. H. Ho, and Roger C. M. Ho

obtain a broad view of research development concerning certain topics, researchers have generally adopted bibliometrics analytic. The limitation of bibliometrics, however, has been in its lack of power to discover the landscape of research topics hidden

Open access

A három részből álló tanulmány kritikai áttekintést nyújt a konzervativizmus kutatásának hat évtizedéről, Adorno és munkatársai klasszikus munkájától eljutva a politikai orientációk genetikai és neurobiológiai hátterére irányuló mai vizsgálatokig. A kutatások mélyreható pszichológiai és biológiai különbségeket rajzolnak fel a konzervatív és a liberális politikai orientációt valló személyek között. A tanulmány arra keresi a választ, hogy mennyire megalapozottak és hogyan értelmezhetőek ezek a különbségek. A kritikai áttekintés arra mutat rá, hogy problémás előfeltevések, elfogultságok és leegyszerűsítő magyarázatok kísérik végig az egymást követő kutatási paradigmákat. A tartalmi és módszertani szempontok felvetése mellett a témakör tágabb összefüggésrendszerbe is helyeződik olyan tényezők szerepének elemzésével, mint az amerikai politika utóbbi évtizedben felerősödött polarizáltsága, a kutatók ideológiai beállítódása, valamint a média szerepe a tudományos eredmények közvetítésében. Az első rész az „autoriter személyiség” konstruktumának kialakulását és klasszikus kutatási paradigmáját állítja középpontba, és kíséri annak fejlődését az 1990-es évekig. A második rész egy újabb befolyásos paradigmájával: a konzervativizmus motivált kognícióként való megközelítésével foglalkozik. Ez az elmélet „megszüntetve — megőrizve” fogalmazta át a témát, és széles körű inspirációt adott az empirikus kutatások újabb hullámának — mindeközben tovább vitt számos kritizálható előfeltevést, értelmezést és módszertani problémát. A harmadik rész a genetika és az agykutatás hozzájárulásait vizsgálja meg. Miközben előremutató és ígéretes a biológia integrációja, az idevágó kutatásokban túlzó és indokolatlan értelmezések merültek fel, amelyek inkább hátráltatják, mintsem segítik a célt.

Restricted access