Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

In Memoriam Id. Liszt Nándor dr. 1895–1932. Vidéki Orvosok és Gyógyszerészek Lapja, Debrecen, 1932, 9, 193–194. Liszt, N.: Az orvostörténelem fontosságáról, gyógytan fejlődésének rövid

Restricted access

Békefi E.: Liszt Ferenc származása és családja. Zeneműkiadó, Budapest, 1973. Békefi E. Liszt

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Boncz, Andor Sebestyén, Dóra Endrei, István Ágoston, Tímea Csákvári, L. Gábor Kovács, and Attila Miseta

. Value Health 2014; 17: 487–489. 2 Kovács LG, Ajzner É, Liszt F. Current status of Hungarian laboratory diagnostics. [A magyar laboratóriumi diagnosztika helyzete.] IME 2014; 13

Open access

] 14 Nagy, L., Orosz, M.: Immunological and physiological investigations in flour induced occupational asthma. [Immunológiai és fiziológiai vizsgálatok liszt asthmában.] Orv. Hetil., 1984

Restricted access

1998 113 210 216 Hankiss J. (szerk.): Liszt Ferenc válogatott írásai. Zeneműkiadó, Budapest, 1959. [Ebben

Restricted access