Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

Fidelis Pannonia

Politikai programkép 1792-ből Ignaz Pfeilhauer üveghátlap-festményén

Művészettörténeti Értesítő
Author: Péter Buzinkay

.475). 32 A Sommer Hrsg. i. m. (31. j.) 38–39. és 85. oldalain közölt képeken ugyancsak politikai eseményeket ábrázol, szobában, szimmetrikus elrendezésben, a középtengelytől két oldalra, egymással szembe forduló, ülő és álló alakokkal, a háttérben

Restricted access

: Magyar kódexek… i. m. (25. jegyzet) XXIII. tábla; Sopko: Stredoveké latinské kódexy… i. m. (31. jegyzet) 139–140. (No. 287). Mikrofilm: MTAK 1508/1.A kódex autopszikus vizsgálatának lehetőségét, valamint a munkámat segítő fényképek elkészítését Szalai

Restricted access

rekonstrukció áll rendelkezésünkre. Galavics i. m. 31. “Nagy Rákóczi, az erdélyiek által neked állított kapu nyitva áll előtted.” (A feliratok magyar fordításait Galavics Géza nyomán közöljük.) A chronostikon az 1705

Restricted access