Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

. B alla , M árta 2005 Beyond Style. A Provenance Study of Iznik Pottery by Means of Neutron Activation Analysis (NAA) . In: G erelyes , I . (ed.): Turkish Flowers . Studies on Ottoman Art in Hungary

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Katalin T. Biró, Judit Regenye, Sándor Puszta, and Edit Thamóné Bozsó

Nagytevel határában, a Tevel-hegyen található Magyarország egyetlen, szoros értelemben véve tűzkőnek nevezhető kova nyersanyaga. A felső kréta korú mészkőben, amelyet a község határában egy modern kőbánya tár fel, gyakran 20–30 cm nagyságú tűzkő gumók figyelhetők meg. A környéken több alkalommal gyűjtöttek megmunkált kovaszilánkokat. A területen 2005 és 2008 között feltárásokat végeztünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatóságának együttműködésében. Az ásatás célja a feltételezhető őskori kovabánya azonosítása és feltárása volt. Összesen 22 bányaobjektumot figyeltünk meg, többségében sekély kitermelő gödröket. A bánya lehetséges lokalizálása, illetve behatárolása céljából két alkalommal geofizikai méréseket is végeztünk. A jelenségek keltezését szórványos kerámialeletek mellett optikai lumineszcens kormeghatározással és a régészeti elterjedési adatok értelmezésével kíséreltük meg.

Restricted access

1913 6 365 426 Conti Rossini, C. (1925): Sui linguaggi dei Naa e dei Ghimirra (Sce) nell’Etiopia Meridionale

Restricted access