Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Áttekintésünk célja a nocebo-jelenség átfogó ismertetése, valamint három, a szakirodalomban rendszerint különállóként kezelt jelenségkör (nocebo, egészséges személyek tünetbeszámolója, orvosilag nem megmagyarázott panaszok) rövid összehasonlítása. Elméletünk szerint e jelenségek között a kiváltó és fenntartó mechanizmusok szintjén annyira szoros a rokonság, hogy tárgyalásuk egységes fogalmi keretben (nem-specifikus egészségproblémák) lenne indokolt.Ennek bizonyítására áttekintjük a jelenségek mögött álló potenciális pszichofiziológiai mechanizmusokat (az elvárások különböző típusai; klasszikus kondicionálás; társas tanulás; stressz, szorongás, depresszió; szomatizáció; a tabletták anyaga; valós betegségek tünetei) és motivációs hátteret (kontrolligény és hibás oktulajdonítás; gyógyszerek hatásosságának megítélése; terápiás rezisztencia; bűntudat és önbüntetés; tömegjelenségek; másodlagos betegségelőnyök; tudatos szimuláció), illetve a fontosabb kapcsolódó diszpozicionális személyiségjellemzőket (női nem; neuroticizmus; testi folyamatok fokozott észrevételére való hajlam).Röviden összehasonlítjuk a nocebo- és a placebo-jelenséget, és ellenezzük azt a megközelítést, ami a kettőt egymás tükörképének tekinti.Végül összefoglaljuk és kiegészítjük a korábbi irodalomban található, a nocebo-hatás csökkentését célzó intervenciós lehetőségeket.

Restricted access

Average dose 11.7–25 mg/kg 700–1,800 mg 19.3 mg/kg Randomly assigned 500, 600 or 800 mg 1,540 mg ± 920 mg total HCL 22–55 mg/kg HCL Study measured Opioid use at 14 wks in 3 clients nil-3 others significantly decreased use Reduced opioid withdrawal and drug

Open access

negative excerpts were from the FilmStim database created by Schaefer et al. ( Schaefer, Nils, Sanchez, & Philippot, 2010 ). Four poker-related films were created specifically for this study and were previously validated on 15 volunteers recruited between

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Ji-Bin Li, Anise M.S. Wu, Li-Fen Feng, Yang Deng, Jing-Hua Li, Yu-Xia Chen, Jin-Chen Mai, Phoenix K.H. Mo, and Joseph T.F. Lau

.5) 1,049 (21.2) Perceived academic pressure  Nil 205 (3.8) 186 (3.8) 0.042  Light 829 (15.5) 753 (15.2)  Average 3,052 (56.9) 2,836 (57.3)  Heavy 1,001 (18.7) 929 (18.8)  Very heavy 278 (5.2) 247 (5.0) All P values were obtained by χ 2 test. Latent

Open access

have lower house-edges than a bet with much higher odds of Team B to win by a scoreline of four goals to nil, a more complex bet type ( Hassanniakalager & Newall, 2019 ). Similar results also hold when comparing a bet on a single match with accumulator

Open access

megküzdőig. II. Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés. Pszichológia, 28 (4): 339–356. Köteles F., Bárdos Gy. (2009a): Nil nocere? A nocebo-jelenség. Magyar Pszichológiai Szemle, közlés alatt

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Ferenc Köteles, Helga Gémes, Gabriella Papp, Petra Túróczi, Anett Pásztor, Anett Freyler, Renáta Szemerszky, and György Bárdos

. Köteles, F., Bárdos, Gy. (2009d): Nil nocere? A nocebo jelenség. Magyar Pszichológiai Szemle , megjelenés alatt. Kroenke, R., Spitzer, R. L., Williams, J. B. (2002): The PHQ-15: Validity of a new measure for evaluating the

Restricted access

problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup Environ Med, 63, 307–313. Köteles F., Bárdos G. (2009) Nil nocere? A nocebo jelenség. Magyar Pszichológiai

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: György Bárdos and Ferenc Köteles

, 62 (2) , 239–252. Köteles F., Bárdos Gy. (2009) Nil nocere? A nocebo-jelenség. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (4), 697–727. Köteles, F., Fodor, D., Cziboly, Á., Bárdos, G

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Ji-Bin Li, Phoenix K. H. Mo, Joseph T. F. Lau, Xue-Fen Su, Xi Zhang, Anise M. S. Wu, Jin-Cheng Mai, and Yu-Xia Chen

were more likely to be females, were from the eighth grade, have good family financial situation, lived with both parents, and perceive nil/light study pressure (Table  1 ). Table 1

Open access