Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for :

  • "Pollution" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

Brunekreef, B., Holgate, S. T.: Air pollution and health. Lancet 360(9341) , 1233-1242 (2002). Air pollution and health Lancet

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Masoumeh Dorri Giv, Karim Ghazikhanlou Sani, Majid Alizadeh, Ali Valinejadi, and Hesamedin Askari Majdabadi

Introduction Noise pollution is an unwanted or undesirable sound in peripheral environment. In other words, it is indefinite and irregular combination of sounds [ 1 ]. Noise pollution has many effects on humans, including

Open access
Clinical and Experimental Medical Journal
Authors: Ádám Domonkos Tárnoki, Dávid László Tárnoki, Mark J. Travers, Andrew Hyland, Katharine Dobson, László Mechtler, and K. Michael Cummings

159 – 165 . [9]. J. L. Repace J. N. Hyde D. Brugge 2006 Air pollution in Boston bars before and after a smoking ban BioMed Central Public Health 6 266 . [10]. M. Mulcahy M. A. Byrne A. Ruprecht 2005 How does the

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Endre, Sarolta Láng, Adrienn Vámos, János Bobvos, Anna Páldy, Ildikó Farkas, Zsuzsa Collinsné Horváth, and Mihály János Varró

Bevezetés: A magyarországi asztma prevalencia a legutóbbi 15 évben egyenletesen nőtt, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet nyilvántartása szerint 2004-ben elérte az 1,8%-ot. A gyermekkori asztma hazai gyakoriságára vonatkozóan csak szórványos felmérésekből származó adatok vannak. Célok: Szerzők célul tűzték ki a területet ellátó gyermekorvosoktól nyert adatok segítségével a budapesti gyermekek asztma prevalenciájának a felmérését 1995-ben, 1999-ben és 2003-ban. Megkísérelték az esetleges változás okát is felderíteni. Módszerek: Ennek érdekében kérdőíveket küldtek a 23 kerületi szakfelügyelő gyermekgyógyász főorvosnak, melyet ők a területet ellátó kollégáknak továbbítottak. Ebben csupán azt kérdezték, hány gyermek tartozik a körzetükbe és közülük hányról tudják biztosan, hogy asztmában szenved. Emellett Budapest 8 pontján folyamatosan mérték a levegő CO, NO 2 , SO 2 , O 3 és szálló por koncentrációját, valamint külön Pesten és Budán a pollenszámot. Eredmények : 1995-ben 11 kerületből 108 gyermekorvos válaszolt. Az általuk kezelt 104.060 gyermek közül 1962-ről tudták, hogy asztmában szenved, ami 1,88±0,87%-os prevalenciát jelent. 1999-ben 22 kerületből, 153 kollégától kaptak választ. A gondozásuk alatt álló 142.679 (0–18 év közötti) gyermek 2,26±0,94%-át asztmásként tartották nyilván (összesen 3228-at). 2003-ban már mind a 23 budapesti kerületből sikerült válaszhoz jutniuk. A 204 kolléga által ellátott 176.049 gyermek között minden eddiginél több (4712) az asztmában szenvedő, ami a prevalencia 2,68±1,31%-ra történő emelkedését jelenti. A növekedés üteme mind 1995 és 1999, mind 1999 és 2003 között szignifikáns (p < 0.0001). Ez a szignifikáns növekedés akkor is igazolható, ha csak azt a 11 kerületet hasonlítjuk össze a vizsgált években, amelyekből már 1995-ben is érkezett válasz. A mért légszennyező anyagok koncentrációja nem nőtt a vizsgált évek alatt és a leginkább allergizáló növények pollenszáma sem emelkedett. Következtetések: Jóval több mint 100 ezer gyermek vizsgálati adata alapján megállapítható, hogy 1995 és 2003 között az asztmás gyermekek aránya másfélszeresére nőtt Budapesten, miközben a légszennyezettség nem romlott és a pollenszám sem emelkedett.

Restricted access

709 742 Mazumdar, S., Schimmel, H., Higgins, I. T.: Relation of daily mortality to air pollution: an analysis of 14 London winters, 1958/59–1971/72. Arch. Environ

Open access

104 Amundsen, D., Lindholm, C., Goyal, S. M., Robinson, R. A.: Microbial pollution of well water in south-eastern Minnesota. J. Environ. Sc. Health, 1988, 23 , 453

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dávid László Tárnoki, Ádám Domonkos Tárnoki, Andrew Hyland, Mark J. Travers, Katharine Dobson, Laszlo Mechtler, and K. Michael Cummings

Repace, J. L., Hyde, J. N., Brugge, D.: Air pollution in Boston bars before and after a smoking ban. BMC Pub Health, 2006, 6 , 266. Brugge D. Air pollution in Boston bars before

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Krisztina Mikulás, Mercedes Linninger, Emőke Takács, Barbara Kispélyi, Katalin Nagy, Pál Fejérdy, and Péter Hermann

the potential for reducing mercury pollution from dental amalgam and batteries. Final report prepared for the European Comission – DG ENV (2012), Contract Number 07.0307/2011/59114/SER/C3

Open access
Acta Physiologica Hungarica
Authors: A Bandyopadhyay, R Dalui, S Pal, I Bhattacharjee, B Goswami, and AS Roy

, 46 , 47 ), and other non-Caucasian ( 16 , 28 ) populations. Diet, obesity, air pollution, and physical activity are among the several major factors that significantly affect PFTs ( 29 ). As a result of rapid global economic growth and a wide range

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Sanja Aleksić-Kovačević, József Özvegy, Nikola Krstić, Miklós Rusvai, Csaba Jakab, Zoran Stanimirović, and Zsolt Becskei

Scheren, P. A. G. M., Zanting, H. A. and Lemmens, A. M. C. (2000): Estimation of water pollution sources in Lake Victoria, East Africa: application and elaboration of the rapid assessment. methodology. J. Environ. Manage. 58 , 235

Restricted access