Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Zygomalas M., Iványi P., Baniotopoulos C.C. Pullout of steel bolts from plates in structural steel connections, Proceedings of the 5th National (Greek) Conference on Metal Structures , (in Greek), 2005, pp. 338

Restricted access

530 538 Pompo A., Stupak P. R., Nicolais L., Marchese B. Analysis of steel fiber pull-out from a cement matrix using video photography, Cement and Concrete Composites , Vol. 18

Restricted access

RILEM Recommendation. Bond Test for Reinforcement Steel, 2. Pull-out test. 1983. Bond Test for Reinforcement Steel 1983

Restricted access

II 5 11 Naaman A. E., Shah, S. P. (1976), Pull-out mechanism in steel fibre reinforced concrete. Proceedings, ASCE, 102(8, Aug.), 1537

Restricted access

Vasbeton szerkezetek teherviselése akkor lehetséges, ha van tapadás a beton és a bebetonozott acélbetétek között. A tapadást közel száz éve vizsgálják acélbetéteken, és a jelenség kellő részletességgel ismert. A befolyásoló tényezők hatását egyenként, illetve egyes tényezők kombinált hatását együttesen a szakirodalom többnyire tárgyalja. Számos mechanikai modell is létezik a beton és betonacél tapadásának leírására. Hiányként jelölhetők meg a hőmérsékleti hatásokkal kombinált, különféle terhelési módok mellett elvégzett és különféle terhelési sebességeket alkalmazó vizsgálatok. Mivel az acélbetétek korróziója betonban is bekövetkezhet, ezért évtizedek óta folynak kutatások olyan irányokban is, hogy mely anyagokkal lehetne a hagyományos acélbetéteket és feszítőbetéteket kiváltani, ha tartóssági szempontok ezt indokolják. Az építőmérnöki gyakorlatban az 1990-es évek óta vannak jelen a szálerősítésű polimer (FRP) betétek erre a célra. A szálerősítésű polimer (FRP) betétek az elektrolitikus korróziónak teljes mértékben ellenálló anyagok. Mechanikai tulajdonságaik általában hasonlatosak, vagy kedvezőbbek, mint a hagyományos acélbetétek jellemzői. Az FRP betétek felületi kialakítása esetenként jelentősen eltér a hagyományos acélbetétekétől, így a tapadás vizsgálata kiemelt jelentőségű kutatási feladat. Jelen kutatási program jellegzetes, homokhintett felületű szénszálas polimer (CFRP) betétek tapadását vizsgálta, különféle betonszilárdság, terhelési sebesség és vizsgálati hőmérséklet mellett. A befolyásoló paraméterek kombinált hatását is megfigyeltük, amely a nemzetközi szakirodalommal összehasonlítva is egyedinek számít. A kutatási eredmények lehetővé teszik a tapadás jelenségének pontosabb leírását és alkalmasak további kutatások megalapozására is.

Restricted access

Naaman A. E., Shah S. P. (1976), Pull-out mechanism in steel fibre reinforced concrete. Proceedings, ASCE, 102(ST8, Aug.), 1537–1558. Shah S. P. Pull-out mechanism in steel fibre

Restricted access

) modified cement-based matrices ,” Cement Concr. Res. , vol. 26 , no. 5 , pp. 657 – 662 , May 1996 . 10.1016/S0008-8846(96)85000-9 [7] E. Baran , T. Akis , and S. Yesilmen , “ Pull-out behavior of prestressing strands in steel fiber reinforced

Open access

Iványi P. Numerical investigation of the pullout phenomenon of a bolt from a steel plate, Pollack Periodica , Vol. 3, No. 2, 2008, pp. 35–50. Iványi P. Numerical investigation of

Restricted access

Kaziolas D. N., Efthymiou E., Zygomalas M., Baniotopoulos C. C. Investigation of the pull-out phenomenon in steel bolted connections, Numerical modeling and laboratory testing, In Transactions of FAMENA , Vol 33, No. 1, 2009, pp. 11

Restricted access

. [9] P. Iványi , “ Numerical investigation of the pullout phenomenon of a bolt from a steel plate ,” Pollack Period. , vol. 3 , no. 2 , pp. 35 – 50 , 2007 . 10.1556/Pollack.3.2008.2.4 [10] C. R. Bass , J. R. Crandall , J. R. Bolton , W. D

Open access