Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "Turing-teszt" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Alan Mathison Turing 1950-ben megjelent dolgozatát ezzel a mondattal kezdte: „Szeretném, ha elgondolkoznának azon, hogy tudnak-e a gépek gondolkodni?” Ez a nyilvánvalóan provokatív kérdés abban az idoben nagy meghökkenést keltett, hiszen az akkor még újszülött korban lévo digitális számítógépek megjelenéséig a gépeket csaknem kizárólag mechanikus feladatok elvégzésére tervezték és alkalmazták, így nem volt oka az intellektuális képességek feltételezésének. Ebben a dolgozatban szeretném megmutatni, hogy A. M. Turing messze korát megelozo gondolkodása és tudományos fantáziája sem volt elegendo annak a technika-fejlodési trendnek az elképzeléséhez, amely az 1950-es évektol az ezredforduló info­kommunikációs társadalmához vezetett. Azt sem sejthette, hogy saját becsléseit, melyeket a 2000. évre szánt, ma alaposan felül kellene bírálnia, mivel a fejlodés ütemét a mesterségesen felgyorsult világ messze túlteljesítette. Így mára, az általa megalkotott Turing-teszt már nem csupán elmeélesíto gondolatkísérlet, hanem a globális e-kom­munikációs rendszerek napi gyakorlata. Az 50 évvel ezelott meghökkenést keltett kérdést, a mai és várható jövobeli viszonyoknak megfeleloen új tartalommal kell feltenni: „Szeretném, ha elgondolkodnának azon, hogy vajon eldöntheto-e, hogy valós vagy virtuális információk tömege gyulik a globális e-kommunikációs rendszerek fekete dobozában?” A meghökkenést azonban annak a felelosségérzetnek kell felváltania, amit az a rádöbbenés kelt, hogy az erre a kérdésre adott válasz (vagy éppen e kérdés megválaszolhatatlansága!), annak a jövendobeli társadalmi formának a lényegét tárja fel, amelynek történelmi léptékkel mérve, elso másodperceit éljük: ez az információsnak nevezett, e-társadalom.

Restricted access

Dénes Tamás (2002a): Titok Tan avagy Kódtörö ABC, Kriptográfia Mindenkinek. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest. Dénes Tamás (2002b): Turing-teszt az információs társadalomban. A. M

Restricted access

„ujjlenyomata”. Digitális ujjlenyomat. CEO Magazin Dénes T. (2003a): Turing-teszt az információs társadalomban, avagy valós vagy virtuális e

Restricted access

): Turing-teszt az információs társadalomban, avagy valós vagy virtuális e-társadalom?, Társadalomkutatás 21. kötet 2003. 3, 275–310. Dénes Tamás (2004): TitokTan Trilógia 2. kötet: Klasszikus RejTények. Bagolyvár Könyvkiadó

Restricted access

, 20. kötet, 2002/3–4. szám, 247–265. Dénes Tamás (2002e): TitokTan Trilógia . 1. rész: Kódtörő ABC. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest. Dénes Tamás (2003): Turing-teszt az információs társadalomban

Restricted access