Search Results

You are looking at 1 - 10 of 48 items for :

  • "absorption" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

development of anticipatory nausea and vomiting in cancer chemotherapy patients: The role of absorption and autonomic perception. Health Psychology, 11 , 181–189. Cloninger, C.R., Svrakic, D.M., & Przybeck, T.R. (1993). A

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Igor J. Pietkiewicz, Szymon Nęcki, Anna Bańbura, and Radosław Tomalski

as maladaptive daydreaming (MD), which may be expressed through extensive book-reading, watching films, or gaming. MD refers to extensive, often compulsive, absorption in fantasy for several hours a day, which replaces human interaction and impairs

Open access

1988 Manmiller, J. L., Kumar, V. K. , & Pekala, R. J. (2005). Hypnotizability, Creative Capacity, Creativity Styles, Absorption, and

Restricted access

response to childhood trauma; dissociative absorption; addiction and compulsion ( Bigelsen, Lehrfeld, Jopp, & Somer, 2016; Bigelsen & Schupak, 2011; Pietkiewicz, Nęcki, Bańbura, & Tomalski, 2018; Somer, 2002, 2018; Somer & Herscu, 2017; Somer et al., 2016a

Open access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Rózsa Sándor, Hargitai Rita, Láng András, Hartung István, Martin László, Tamás István, Tiringer István, and Kállai János

Exploration of Bodily Self-Awareness . Oxford : Oxford University Press . Duplin , B ., & Heller , G . ( 2010 ). Going to other worlds: The relationships between, video gaming, psychological absorption, and daydreaming style . Cyberpsychology

Open access

Elméleti háttér: A 19-tételes Testi Abszorpció Skálát D. Watson dolgozta ki a belső testi folyamatokra irányuló folyamatos figyelem mértékének mérésére. A kérdőív szerzőjének célja egy olyan skála kidolgozása volt, ami független a negatív affektivitástól/neuroticizmustól, egyfaktoros szerkezetű és az egészséges (nem patológiás) testi folyamatok folyamatos monitorozásának hajlamát méri. A skála mind ez idáig nem került publikálásra. Cél: Jelen munka célja a kérdőív magyar változatának elkészítése és pszichometriai értékelése volt. Módszerek: Az elkészített és visszafordítással ellenőrzött magyar verzió pszichometriai jellemzőit egyetemi hallgatók mintáján (n = 426; 38,5% ffi; átlagéletkor = 20,8 ± 1,63 év) vizsgáltuk. A résztvevők a Testi Abszorpció Skála mellett a Miller-féle Személyes Testi Tudatosság Skálát (PBCS), a rövidített WHO Jól-lét Kérdőívet (WHO-5), valamint a Pozitív és Negatív Affektivitás Kérdőívet (PANAS) töltötték ki. Eredmények: Az eredmények alapján a kérdőív jó belső konzisztenciával (Cronbach-alfa = 0,84) bír, az egyfaktoros struktúrát megerősítő faktorelemzéssel ellenőriztük (CMIN = 636,697, df = 152, p < 0,001; CMIN/df = 4,189; NFI = 0,902; TLI = 0,912; CFI = 0,898; RMSEA = 0,087 [0,080—0,094]). A Testi Abszorpció Skála függetlennek bizonyult a negatív affektivitástól (Kendall tau-b = 0,02; p = 0,515), jól korrelált a személyes testi tudatossággal (Kendall tau-b = 0,43; p < 0,001) és gyenge pozitív irányú együttjárást mutatott a pozitív affektivitással (Kendall tau-b = 0,12; p < 0,001), valamint a pszichológiai jólléttel (Kendall tau-b = 0,08; p < 0,05). Következtetések: A Testi Abszorpció Skála ideális eszköz lehet a self és az éntudatosság alapját jelentő testi tudatosság (a testérzetek nem értékelő jellegű, megfigyelői attitűddel jellemezhető reprezentációja) mérésére.

Restricted access
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Rózsa Sándor, Hupuczi Ernő, Martin László, Birkás Béla, Hartung István, Hargitai Rita, Varga József, Láng András, Tiringer István, and Kállai János

. Carleton , R.N. , Abrams , M.A. , & Asmundson , G.J.G. ( 2010 ). The attentional resources allocation scale (ARAS): psychometric properties of a composite measure for dissociation and absorption. Depression and Anxiety , 27 , 775 – 786

Open access

Introduction Maladaptive Daydreaming (MD) is a recently proposed mental disorder, defined as a persistent and recurrent absorption in detailed fantastic imagery, to the point where it becomes a type of behavioral addiction, causing distress and

Open access

Addressing taxonomic challenges for Internet Use Disorders in light of changing technologies and diagnostic classifications. •

Commentary on: “How to overcome taxonomical problems in the study of Internet use disorders and what to do with “smartphone addiction”?” (Montag et al., 2020)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Hans-Jürgen Rumpf, Dillon Browne, Dominique Brandt, and Florian Rehbein

social network sites can be extremely rewarding and can lead to positive emotional states like happiness or flow ( Hull, Williams, & Griffiths, 2013 ), cognitive absorption ( Agarwal & Karahanna, 2000 ) or a sense of belonging ( Nadkarni & Hofmann, 2012

Open access

the end of the study. The results of this prospective study suggested that microdosing led to improved mental health (decreased depression and stress) and to improved attentional capacities (decreased mind wandering and increased levels of absorption

Open access