Search Results

You are looking at 1 - 10 of 38 items for :

  • "adatbázis" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

terminológiai adatbázis vizsgálata . (megjelenés alatt). 18. Snel Trampus , R.D. 1989 . La traduzione e i linguaggi giuridici olandese e italiano . Aspetti e problemi. Trieste

Restricted access

Summary

A wordnet olyan elektronikus lexikális szemantikai adatbázis, melyben a nyelvi fogalmak hálózatba szerveződnek. A fogalmakat szinonimahalmazok (synsetek), a közöttük lévő kapcsolatokat szemantikai relációk (hipernima, meronima, antonima stb.) reprezentálják. Cikkünkben bemutatjuk a Magyar WordNetet létrehozó projektet, melyben három magyar intézmény vett részt 3 éven keresztül. A projekt eredményeképpen 2007-re létrejött mintegy 40.000 magyar synset, melyek nagy része meg van feleltetve ekvivalens angol WordNet synseteknek, így implicit módon más nyelvek wordneteinek is. Bemutatjuk az egy- és többnyelvű wordnetek általános szerkezetét, valamint a Magyar WordNet létrehozása során kidolgozott alapelveket, módszereket és eredményeket, a magyar nyelv sajátosságait figyelembe vevő megoldásokkal.

Restricted access

. 2010 . Hogyan definiálhatjuk a fordítói adatbázist? Egy olasz és egy spanyol fordítói terminológiai adatbázis vizsgálata . In: Károly K. - Fóris Á. (szerk.) Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére . Budapest

Restricted access

terminológiai adatbázis? Fordítástudomány XIV 1 5 20 . I Ties O

Restricted access

. 2012 . Legyünk kreatívak: milyen is az igazi terminológiai adatbázis? Fordítástudomány XIV ( 1 ), 5 – 20 . Tamás D. 2014 . A

Restricted access

Tudománymetria: Mit Mérünk, Mit Hasonlíthatunk Össze És Mivel? •

A régészek képe a tudományos referencia adatbázis tükrében

Archaeologiai Értesítő
Author: F. Romhányi Beatrix

A 2020 tavaszán nyilvánossá vált referencia-adatbázis három paraméter, az idézetek évenkénti átlaga, a Hirsch-index és a Q1-es folyóiratokban megjelent publikációk száma alapján rangsorolja a kutatókat. Az összesített rangsorban a harmadik paraméter kétszeres súllyal szerepel. A cikk a régészek és az ókori kelettel foglalkozó kutatók nyilvános adatainak felhasználásával végzett teszt eredményeit ismerteti, és a felmerülő problémákra alternatív megoldások lehetőségét veti fel.

The reference database “Scientometrics of Hungarian Researchers”, published in spring 2020, classifies researchers on the basis of three parameters: the annual average of citations, the Hirsch index, and the number of publications in Q1 journals. Presented here are the results of a test using the public data of archaeologists and researchers of the Ancient Near East, a review of the specific problems faced by humanities researchers, and a call for a discussion to find a more appropriate set of parameters that would better fit the specifics of the humanities.

Restricted access

etimológiai nagyszótár [Etymological dictionary of Hungarian]. Budapest : Arcanum Adatbázis . Washio , Ryuichi . 1997 . Resultatives, compositionally and language variation

Full access

Kiadó . 18 Prószéky , G. – Miháltz , M. 2008 . Magyar WordNet: Az első magyar lexikális szemantikai adatbázis . Magyar Terminológia 1 ( 1 ), 43 – 57

Restricted access

. 2001 Magyarország a középkor végén. Digitális térkép- és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeiről. CD-ROM. Budapest. Engel P. Magyarország a

Restricted access

. Debrecen , 103 – 107 . MNM R égészeti Adatbázis 2018 Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis (Budapest) , https

Open access