Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for :

  • "adatbázis" x
  • Biology and Life Sciences x
  • All content x
Clear All

2007 Kovács-Láng, E., Horváth, F., Németh, L. and Gulyás, Gy. (1997): CORINE Biotopes adatbázis H-1.1 . — Phare report. Institute of Ecology and

Restricted access

115 129 Horváth, F., Dobolyi, Z. K., Morschhauser, T., Lőkös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): FLÓRA adatbázis 1.2 Taxonlista és attributum állomány. - MTA ÖBKI

Restricted access

. (1995): Flóra Adatbázis 1.2. Taxon-lista és attributum állomány . [Database of the Hungarian Flora 1.2. Taxon list and species attributes] — MTA ÖBKI-MTTM Növénytár, Vácrátót-Budapest, 267 pp. Szerdahelyi T

Restricted access

Horváth, F., Dobolyi, Z. K., Morschhauser, T., Löokös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2 Taxonlista és attribútum-állomány. (Database of the Hungarian flora). - MTA ÖOUBKI, Vácrátót, 267 pp

Restricted access

. and Szerdahelyi , T. ( 1995 ): Flóra adatbázis 1.2 . – Vácrátót , 267 pp. Járai-Komlódi , M. ( 1958 ): Die Pflanzengesellschaften in dem Turjángebiet von Ócsa

Open access

Horváth, F., Dobolyi, K., Moschhauser, T., Lőkös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány . (Flora database 1.2. Taxon list and attributes database). — MTA ÖBKI, Vácrátót

Restricted access

Horváth, F., Dobolyi, K., Moschhauser, T., Lőkös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány . (Flora database 1.2. Taxon list and attributes database). — MTA ÖBKI, Vácrátót

Restricted access

Horváth, F., Dobolyi, Z., Morschhauser, T., Lőkös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): FLóRA adatbázis 1.2 . — MTA ÖBKI és MTM Növénytár, Vácrátót, 267 pp. Szerdahelyi T

Restricted access

9 321 340 Horváth, F., Dobolyi, Z. K., Morschhauser, T., Lökös, L., Karas, L. and Szerdahelyi, T. (1995): Flóra adatbázis 1.2. Taxonlista és

Restricted access

579 587 Horváth, A. (2006): SynData: szünbotanikai (florisztikai és cönológiai) adatbázis-kezelő és -elemző program. — Kitaibelia 11 (1): 55

Restricted access