Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "archeology" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Enikő Szvák, Hedvig Győry, Antal Sklánitz, Lénárd Szabó, Wilfried Rosendahl, Stephanie Zesch, Krisztina Scheffer, Ildikó Szikossy, Ágnes Simek, György Pálfi, and Ildikó Pap

–791. 22 Cox M, Mays S. (eds.) Human osteology in archaeology and forensic science. First edition. Greenwich Medical Media Ltd., London, 2000. 23

Restricted access

Hungarian archeology in Transylvania: András Lugosi Fodor (1780?–1859). [Nem csak a szülészet érdekelte – a magyar archeológia erdélyi úttörője: Lugosi Fodor András (1780?–1859).] Orv Hetil. 2020; 161: 637

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Dudás, Bernadette Kerekes-Máthé, Mária Henrietta Gábor, I. Krisztina Mártha, and Szilárd Sándor Gál

Absztrakt:

Bevezetés: A fogazat a szervezet egységes részeként nem képez kivételt az embernek a fejlődéstani okokból és életformából következő fizikai antropológiai változásai alól. A különböző káros stresszhatások mellett a természetes kiválasztódás is hozzájárul bizonyos fogmorfológiai jellemzők hangsúlyosabbá válásához. Célkitűzés: Középkori embertani leletek és mai páciensek gipszmintáin végzett odontometriai elemzés eredményeinek, valamint a járulékos csücskök jelenlétének összehasonlítása. Anyag és módszer: A 19 embertani leletből származó 132, valamint 30 páciens modelljén meglévő 694 fog morfológiai jellegzetességeit figyeltük meg. A koronák mesiodistalis, incisivogingivalis és vestibulooralis átmérőinek kétdimenziós képanalízise során nyert értékeit összehasonlítottuk, és megvizsgáltuk az antropológiai szempontból kiemelt fontosságú Carabelli- és taloncsücsköket. Eredmények: A XIV. századi és a jelenkori fogak méretei között statisztikai szempontból jelentős változást találtunk néhány fogcsoport esetében. A középkori leleteken az oldalsó fogak kevésbé széles koronával rendelkeztek, mint a mai populációban mért fogak. A történeti leleteken talált Carabelli-csücskök a Dahlberg-skála szerinti 1. és 3. fokozathoz tartoztak (23,07%-os előfordulás), míg a mai eseteken megfigyelt Carabelli-csücskök a 3., 4., 5., 6. és 7. fokozathoz tartoztak (50,90%-os előfordulás). Taloncsücsökkel a jelenkori csoportban találkoztunk, mindössze egy esetben. Következtetés: A vizsgált jelenkori fogakon a Carabelli-csücskök hangsúlyosabb morfológiai formában és nagyobb gyakorisággal jelentek meg, ami a mai populáció europid jellegét hangsúlyozza. Orv Hetil. 2018; 159(30): 1235–1240.

Restricted access

: linguistic and archaeological considerations. Available from: http://www.pies.ucla.edu/WeCIEC/parpola_a_2007f.pdf 7 Zamarovský, V. In the beginning was Sumer. [Kezdetben volt

Restricted access

, 7 (3), 347–353. 10 http://www.en.wikipedia.org/wiki/Milk 11 Curry, A.: Archaeology: The milk revolution. Nature, 2013

Restricted access

. Christie, A.: Erinnerung an glückliche Tage. München, 1997. Mallowan, M.: Excavations at Brak and Chager Bazar, in Britisch School of Archeology in Iraque. London, 1947

Restricted access

Mays, S. A.: Helaed limb amputation in human archeology and their causes: A case study from Ipswich, UK. Int. J. Osteoarcheol., 1996, 6 , 101–113. Mays S. A. Helaed limb amputation

Restricted access

10772 Bunn, H. T.: Archaeological evidence for meat-eating by Plio-Pleistocene hominids from Koobi Fora and Olduvai Gorge. Nature, 1981, 291 , 574

Restricted access

Roman-Byzantine archeological site of Elaiussa Sebaste, Turkey. Homo, 2007, 58 , 173–190. Bourbou, C., Fuller, B. T., Garvie-Lok, S. J., et al.: Reconstructing the diets of Greek Byzantine

Restricted access