Search Results

You are looking at 1 - 10 of 107 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Viktor Molnár, Máté Jánoska, Balázs Harrach, Róbert Glávits, Nimród Pálmai, Dóra Rigó, Endre Sós, and Mátyás Liptovszky

, A. L. (1953): Effect of herpes simplex virus (Strain 38) in the cave bat ( Myotis lucifugus ). Am. J. Vet. Res. 14 , 487–488. Brueckner A. L. Effect of herpes simplex

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Márton Z. Vidovszky, Claudia Kohl, Sándor Boldogh, Tamás Görföl, Gudrun Wibbelt, Andreas Kurth, and Balázs Harrach

paramyxoviruses from pteropid bat urine . J. Gen. Virol . 96 , 24 – 3 . Benko , M. and Harrach , B. ( 2003 ): Molecular evolution of adenoviruses . In: Doerfler , W. and Böhm P

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Krisztin Szőke, Attila D. Sándor, Sándor A. Boldogh, Tamás Görföl, Jan Votýpka, Nóra Takács, Péter Estók, Dávid Kováts, Alexandra Corduneanu, Viktor Molnár, Jenő Kontschán, and Sándor Hornok

, 709 – 713 . Hamilton , P. B. , Teixeira , M. M. G. and Stevens , J. R. ( 2012 ): The evolution of Trypanosoma cruzi : the ‘bat seeding’ hypothesis . Trends Parasitol. 28

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Brigitta Zana, Gábor Kemenesi, Péter Urbán, Fanni Földes, Tamás Görföl, Péter Estók, Sándor Boldogh, Kornélia Kurucz, and Ferenc Jakab

. , Cervantes-Gonzalez , M. , Guigon , G. , Thiberge , J. M. , Vandenbogaert , M. , Maufrais , C. , Caro , V. and Bourhy , H. ( 2014 ): A preliminary study of viral metagenomics of French bat species in contact with humans: identification of new

Restricted access

. Hornok , S. , Szoke , K. , Boldogh , S. A. , Sándor , A. D. , Kontschán , J. , Tu , V. T. , Halajian , A. , Takács , N. , Görföl , T. and Estók , P. ( 2017 ): Phylogenetic analyses of bat-associated bugs (Hemiptera: Cimicidae

Open access

. , Földvári , G. , Tu , V. T. , Takács , N. , Kontschán , J. , Sándor , A. D. , Estók , P. , Epis , S. , Boldogh , S. , Kováts , D. and Wang , Y. ( 2017 ): Molecular investigations of the bat tick Argas vespertilionis (Ixodida

Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Dolgozatunk célja a 2014 és 2018 között osztályos ellátást igénylő szemsérülések klasszifikációja, epidemiológiai összefoglalása. Módszer: Retrospektív módon vizsgáltuk a 2014. január 01. és 2018. december 31. között kórházunkban szemsérülés miatt osztályos ellátást igénylő betegcsoportot. A vizsgálatba 97 beteg 98 szeme került bevonásra. A sérülések klasszifikációjához a Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT) és a Shukla és mtsai által létrehozott kibővített klasszifikációt alkalmaztuk. Eredmények: A vizsgált 97 páciensből 16 nő, 81 férfi volt. Az átlagos életkor 43,3 ± 22,5 (min.: 3, max.: 92) év, 20 páciens 18 éven aluli volt. 46,4%-nál a jobb szem, 52,5%-nál a bal szem volt érintett, 1%-nál kétoldali sérülés történt. A sérüléstől az ellátásig eltelt átlagos idő 1,3 nap volt. A sérülések kapcsán átlagosan kórházban töltött idő 5,2 nap, az átlagos obszervációs idő 9,7 hónap volt. A szemsérülések 95,8%-a mechanikai sérülés volt, melyből 74,2% szemgolyóra lokalizálódó sérülés, 20,4% adnexumokat érintő, 5,4% destruktív szemsérülés volt. A szemgolyót ért sérülések között 15 zárt, 60 a bulbus megnyílásával járó szemsérülés volt, és 21 esetben került idegen test a szemgolyóba. Az esetek 93%-ában sikerült megőrizni vagy javítani a beteg legjobb korrigált látóélességét az ellátás során. Következtetés: A kibővített klasszifikáció segítségével az osztályos ellátást igénylő összes szemsérülés csoportosíthatóvá vált. A szemsérülés mértékétől függően az időben megfelelő ellátásban részesülő szemsérülések esetén javítható vagy megőrizhető a látóélesség. Orv Hetil. 2019; 160(49): 1941–1947.

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Károly Vincze, Gábor Balogh, Győző Bátor, László Kecskés, Krisztina Patak, and Judit Muskát

, Bátor Gy , Gehér P : Postpulmonectomias tüdőrezekciók 3 eset kapcsán . XVIII. Magyar Kísérletes Sebészeti Kongresszus, Pécs, 2001. szeptember. (Abstract, p. 20.). 27. K

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: László István Kecskés, Győző Bátor, Árpád Füredi, Pál Gehér, Béla Kiss, and Péter Stankovics

5 779 87 . 7. L Kecskés J Strausz Gy Bátor

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: P. Raspor, M. Batič, Polona Jamnik, Dj. Josić, Radmila Milačič, Maja Paš, Marjeta Recek, Vesna Režić-Dereani, and Mihaela Skrt

26 345 Batič, M., Raspor, P.: Effect of cultivation mode on bioprocess of chromium yeast biomass enrichment. Eur J Physiol 439 , 273 (2000

Restricted access