Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "churchyard" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

Burg von Fonyód). ARegia 2–3, 104–114. Fodor I. 2005 Árpád-kori templom körüli temetők Hajdúdorog határában (Churchyards from the 11th–13th centuries at Hajdúdorog). OpHung 6, 197–212. Fusek, G. 1998

Restricted access

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

Restricted access

The young Gogol published a study on the teaching of geography for children in 1831. At the same time, he was writing the collection of short stories, Evenings on a Farm near Dikanka (1831–1832). We can observe interesting connections between his texts – prose fictions and pedagogical writing – of this period: motives belonging to geography, history and folklore make a specifically large context. The author’s interest in geology, as he writes, in the „underground geography” (“подземная география”) – the earth’s crust, rocks, strata – corresponds with the “underground mythology and folklore” in the Dikanka stories, with the demonic figures ( колдун, ведьма, черт ), places ( abyss, ravine, depths of the earth, swamp, churchyard ) and time ( night ). In this study, on the basis of the Gogol’s long-time unedited manuscripts ( Неизданный Гоголь , ed. by I. A. Vinogradov, Moscow, 2001) we investigate the common roots of the seemingly heterogeneous motives to discover the hidden strata and meanings of his early works.

Restricted access

, 173 – 183 . Ritoók Ágnes 2007 A templom körüli temetok felfedezése (The discovery of the medieval churchyards) . In

Restricted access

The burials in the churchyard of the medieval county centre at Zalavár yielded a total of 74 greyish-white and light or dark purple multi-faceted beads made from a mineral substance ( Fig. 1 ). According to Dr. Gábor Papp, director of the Department

Open access

placement as a morphological and semantic marker in Israeli Hebrew . Hebrew Studies 41 . 53 – 82 . Bolozky , Shmuel and Michael Becker . 2006 . Living lexicon of Hebrew nouns. Manuscript, University of Massachusetts Amherst. Churchyard

Full access

–912). Politics and people. The Mediterranean World 15. Leiden-New York-Köln 1997. TÜrk 2005 = A. Türk : Árpád-kori templom körüli temető feltárása Szentes-Kaján, Temetőhalmon (The excavation of a churchyard from the

Restricted access