Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "cluster analysis" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

which students consider the predictions of human capital theory. Additionally, we create groups from students by cluster analysis based on the examined 10 motivations. The analysis of motives is followed by an investigation of students' capital

Open access

Absztrakt:

A tanulmányban arra teszünk kísérletet egy – 14 európai ország 16–26 éves fiataljai körében lefolytatott – kérdőíves vizsgálat (N = 18 000) alapján, hogy a kontinens ideáltipikus politikai kultúráit bemutassuk, valamint annak országonkénti és gazdasági helyzetenkénti eloszlását elemezzük. Első lépésben a politikai kultúra elemzésekor alkalmazott változók kerülnek bemutatásra. Ezt követően a politikai témákkal kapcsolatos közömbösség, a radikalizmus, a politikai értékek, az érzelmek és kölcsönhatások klaszteranalízisére kerül sor, mely elemzés célja a politikai kultúra ideáltipikus mintázatainak feltárása. A harmadik részben az egyes országok radikalizálódási potenciálját térképezzük fel, elemezve a politikai kultúra különböző mintázatainak arányát. Ezen elemzések segítségével lehet kidolgozni a radikalizálódás diagnózisát és prognózisát az egyes vizsgált országokban és Európában egyaránt.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány célja a középiskolás diákok tanulmányi és nem tanulmányi eredményességének vizsgálata az egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség egyes faktorai alapján létrehozott klaszterek által. A minta 48 középiskola tanulóit tartalmazza hazánk hét régiójából és Budapestről, valamennyi évfolyam (9–12) bevonásával (n = 2 864). Klaszteranalízis alapján négy tanulói klaszter vált elkülöníthetővé: a deviáns (rossz egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség), flegma (jobb egészségmagatartás, rosszabb tanulmányi eredményesség), stresszes (jobb egészségmagatartás, rosszabb mentális egészség és tanulmányi eredményesség) és kiegyensúlyozott (jobb egészségmagatartás és jó tanulmányi teljesítmény) klaszterek. Eredményeink alapján a nem, az évfolyam és a területi elhelyezkedés tekintetében a klasztertagságok megoszlásában jelentős különbségek mutathatóak ki.

Open access

and Dornyei ( 2002 ) examined the language-learning attitude and motivation of Hungarian primary school students using cluster analysis. Nikolov ( 2003 ) investigated the language-learning motivation and attitude of primary and secondary schools

Open access

, variance analysis, factor and cluster analysis and linear regression analysis. The analysis pointed out that some of the most important goals of further education are knowledge acquisition, more accessible workplace, career advancement, followed by high

Open access

.47 Geography 3.20 3.85 3.02 2.63 Music 3.60 3.69 3.68 2.19 Art 3.95 3.96 4.06 2.57 Foreign language 4.01 4.22 3.05 3.09 All (person) 16,691 20,632 16,586 10,596 Source: OKM 2016. The results of the cluster analysis show that our preliminary hypothesis has not

Open access

,092 completed and analyzable answer sheets. For the analysis, the explanatory variables were examined with cross-table and Pearson’s χ correlation. A cluster analysis was performed, using the motivations for studying. Conclusions An

Open access

evaluation methods, we grouped cases by a set of multiple cluster analysis using answers as dummy variables and examined the characteristics of the created groups. Gradually leaving out items that have little effect on the differences in responses, some

Open access

). Defamilisation and welfare state regimes: A cluster analysis . International Journal of Social Welfare , 16 ( 4 ), 326 – 338 . doi: 10.1111/j.1468-2397.2007.00486.x 10.1111/j.1468-2397.2007.00486.x

Open access

Tanulmányom célja a válság kiskereskedelmi vállalkozásokra gyakorolt hatásának rendszerezése a különböző vállalati funkciókon keresztül (kiemelve a kiskereskedelmi logisztikához kapcsolódó funkciókat), illetve a vizsgált vállalkozások válságkezelési attitűdjeinek analízise. A kutatási témakör a különböző erőforrásokra és az ellátási láncban betöltött szerephez kapcsolódó vevő-szállító kapcsolatokra is koncentrál, így a korszerű ellátásilánc-menedzsment is megjelenik a kutatásban.Kutatásom során a főbb hazai és nemzetközi szakirodalom alapján bemutatom az elméleti hátteret, majd az ezen alapuló kvantitatív kutatási eredményeket elemzem.A standardizált szóbeli megkérdezés módszerének alkalmazásával 2013 május-júniusában 212 kiskereskedelmi vállalkozás került a mintába egyszerű véletlen mintavétellel, a minta földrajzi lehatárolása Kelet-Magyarország volt.A faktor- és klaszteranalízisek alkalmazásával 3 klasztert sikerült feltárnom, melyek piaci szereplői különböző válságkezelési, változásmenedzsment-eszközökkel koordinálják folyamataikat.

Restricted access