Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "cluster analysis" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

Absztrakt

Bevezetés: Az egészségügyi hivatás gyakorlása során a szakdolgozóknak a megszerzett ismereteket különféle feladatok és problémák megoldásában kell alkalmazni. Ezért az oktatás eredményességének megítéléséhez a különböző tudáselemek – ismeretek, készségek és kompetenciák – objektív és megbízható mérésére van szükség. A hagyományos kérdőívek és tesztek segítségével általában a szakdolgozók összteljesítményét határozzák meg, ami azonban korántsem ad teljes képet a valódi tudás- és képességszintről. Célkitűzés: Az ápolók körében 2014. november és 2015. február között elvégzett országos felmérés célja annak megállapítása volt, hogy a képzési célok milyen mértékben valósultak meg az ápolók transzfuziológiai gyakorlatában. A szerzők arra törekedtek, hogy meghaladják a klasszikus tesztek korlátait, és részleteiben is elemezzék az ápolók transzfúziós szakmai ismereteit. Módszer: Az ápolók ismereteinek objektív mérése saját készítésű validált kérdőívvel történt. Az országos reprezentatív felmérésben 657 személy vett részt. A transzfúziós gyakorlat valamennyi aspektusát felölelő kérdéssor egyes itemeire adott válaszokat bináris (jó/rossz) skálán értékelték. A kapott adatokat hierarchikus klaszterelemzéssel és a dichotóm adatok elemzésére alkalmas egyparaméteres Rasch-modell (item response theory – IRT-eljárás) segítségével elemezték. Az adatok feldolgozását az SPSS program és az R statisztikai program ltm moduljával végezték. Eredmények: A szerzők meghatározták a transzfúziós terápiával kapcsolatos kérdésekre kapott helyes és hibás válaszok megoszlását, továbbá a kapcsolódó logit- és esélyhányados-értékeket. A Rasch-modell alapján elkészítették az egyes tudáselemekre vonatkozó úgynevezett karakterisztikus görbéket, amelyek az egyes itemek nehézségi fokát tükrözik. Képet kaptak arról, hogy az ápolók mely kérdéseket válaszolták meg könnyen, melyek okoztak nagyobb nehézséget, továbbá arról is, hogy mely kérdéskombinációkra tudták jellemzően sokan a helyes válaszokat. Az ápolók összességében közepes vagy annál gyengébb teljesítményt nyújtottak. Következtetések: A tudásszint objektív mérése az ápolástan-oktatásban is kulcsfontosságú. A korszerű valószínűségi tesztelméleten alapuló tudásszintmérő módszereket a szerzők elsőként alkalmazták ezen a szakterületen, ezért a jelen felmérést a szerzők hiánypótlónak tekintik és figyelemfelhívásnak szánják. A valószínűségi módszerekkel végzett kutatás egyértelműen bizonyította, hogy jelentős hiányosságok találhatók az ápolók transzfuziológiai ismereteiben, ezért folyamatos továbbképzésekre van szükség. Orv. Hetil., 2015, 156(37), 1497–1508.

Open access

–142. 45 Haldar, P., Pavord, I. D., Shaw, D. E., et al.: Cluster analysis and clinical asthma phenotypes. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2008, 178, 218–224. 46

Restricted access

.: Communality of a variable: Formulation by cluster analysis. Psychometrika, 1957, 22 , 241–260. Tryon R. C. Communality of a variable: Formulation by cluster analysis

Restricted access

addition to the range of cluster analysis techniques available to researchers. The concept of rough sets has been introduced into clustering lately and a very few clustering algorithms have also been developed based on rough set theory [10–12] . A

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Máté Burkus, István Márkus, Bálint Niklai, and Miklós Tunyogi-Csapó

Absztrakt:

Bevezetés: A medence sagittalis irányú megjelenésének leírására három paraméter használatos, amelyek között a medenceincidencia, meghatározás szerint, egyénre jellemző, anatómiai állandónak tekintett. Célkitűzés: Jelen vizsgálat célja volt a medenceparaméterek vizsgálata egy olyan derékpanaszos heterogén csoportnál, ahol fizikálisan felmerült a keresztcsonti ízület mobilitásának lehetősége. Módszer: 48, perzisztáló derékfájdalommal rendelkező eset álló, majd ülő EOS 2D/3D képalkotásából nyert medenceparaméter-értékeit hasonlítottuk össze a felső test helyzetének függvényében, klaszteranalízis, valamint t-próba használatával. Eredmények: A medenceincidencia teljes betegcsoportra vonatkozó átlaga statisztikailag nem különbözött a két pozícióban (47,8°–47,7°). Az egyéneket külön értékelő klaszteranalízis azonban 14 esetben (30%) a felső test helyzetével összefüggő változást igazolt. Hét esetnél előrebillenő felső test, növekvő incidencia, hétnél ellenkező irányú változás mutatkozott, 34 esetben nem volt érdemi változás. Következtetés: Tapasztalataink szerint a medence felnőttkorban sem tekinthető minden esetben merev egységnek. A populáció egy részében előfordulhat a keresztcsonti ízület mobilitása, amely összefüggést mutathat egyes, gerincet érintő deformációkkal, illetve a derékpanaszokkal. Orv Hetil. 2017; 158(52): 2079–2085.

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Yevhen V. Kuzenko, Anatoly M. Romanuk, Olena Olegivna Dyachenko, and Olena Hudymenko

. Proteins in nucleus were determined by counting DAB-positive nuclei. The data were analyzed using STATISTICA 8.0 (version STA862D175437Q), and the results were presented as mean (± SD). Cluster analysis was also carried out using STATISTICA 8

Open access

–1075. 27 Gröppel, G., Kapitany, T., Baumgartner, C.: Cluster analysis of clinical seizure semiology of psychogenic nonepileptic seizures. Epilepsia, 2000, 41 (5), 610

Open access

-driven cluster analysis of six variables. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018; 6: 361–369. 5 Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, et al. Consensus statement by the

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Odler and Veronika Müller

phenotypes using cluster analysis. J. Allergy Clin. Immunol., 2014, 133 (6), 1557–1563.e5. 28 Saha, S., Brightling, C. E.: Eosinophilic airway inflammation

Open access

Sixty-one avian strains of Pasteurella multocida were characterised and compared by biochemical tests, capsular PCR typing and ERIC-PCR. The strains were recovered from various avian species (goose, duck, Muscovy duck, turkey, chicken and pheasant) and represented different geographic locations in Hungary. Forty-two strains (69%) were identified as P. multocida subsp. multocida and 19 strains (31%) as P. multocida subsp. septica . The strains were grouped into 7 different biovars (1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7). The most prevalent biovars were 1 (25%), 3 (21%) and 6 (21%). Most of the duck isolates (90%) belonged to biovar 1 or 6. The most frequent capsular type was A (93.5%). Type F represented only a small number (6.5%) of the strains. Other capsular types were not identified. From the 61 isolates 24 different fingerprint patterns were generated by ERIC-PCR assay. Based on cluster analysis the strains could be grouped into four larger and four mini-clusters that showed considerable correlation with the geographical origin and the host species. The results indicate that ERIC-PCR may be a suitable technique for studying the host adaptation of P. multocida and the epidemiology of fowl cholera.

Restricted access