Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "complicated grief" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Gyászfeldolgozó csoportból származó két eset ismertetésével arra világítok rá, hogy milyen fontos szerepe van a betegei nonverbális jelzéseire is szenzitív kezelőorvosnak a komplikált gyász, a megrekedt gyászmunka időbeni felismerésében. A tajszámok mögött rejtekező egyéni traumákat és sorsokat ismerő orvosok, sőt a betegek életkörülményeinek részleteit ismerő családorvosok katalizátorai lehetnek a megrekedt gyászmunka folytatásának, s számos pszichoszomatikus tünet mögött fedezik fel a valós traumatogén okot. Mivel a gyászfeldolgozó csoportokkal dolgozó szakemberek a komplikált gyásszal – korábbi, stigmatizáló terminológiával: patológiás vagy torzult gyásszal – küzdők legkülönfélébb hiány- és veszteségtapasztalatainak manifesztumaival találkoznak, ezért komoly szakmai kihívás a sokszor rendkívül heterogén összetételű, igen eltérő veszteséggel és egyéni gyászhabitussal rendelkező egyének csoportmunkáját összehangolni, ami finomra hangolt együttműködést követel a gyógyítóteam tagjaitól. Orv Hetil. 2017; 158(36): 1426–1431.

Restricted access

References 1 Kersting, A., Wagner, B.: Complicated grief after perinatal loss. Dialogues Clin. Neurosci., 2012, 14 (2), 187–194. 2

Open access

Makai, N. Cs.: The normal and complicated grief-related behaviors and the perception of support options. [A normál és komplikált gyászhoz kötődő viselkedésformák, valamint a támogató lehetőségek megítélése

Restricted access

. & Stinson , C. H. ( 1997 ). Diagnostic criteria for complicated grief disorder . American Journal of Psychiatry , 154 ( 7 ), 904 – 910 . Járai R. , Vajda D. , Hargitai R. , Nagy L. , Csókási K. , & Kiss E. Cs. ( 2015 ). A Connor

Open access