Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "creative process" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

A muvészek és a pszichiátriai betegek egyaránt osztoznak abban a kivételes adottságban, hogy a világot a szokásostól eltéro módon látják. A kreativitás pszichopatológiával való kapcsolatának kutatása a mentális zavarok mint diagnosztikus kategóriák felol a kognitív és affektív fenotípusok felé tolódik. Egyes, pszichiátriai zavarokra is jellemzo vonások — sokszor enyhébb formában és több más tényezo együttállása esetén — a kreativitás folyamatában is kulcsszerepet játszanak, így adaptívak lehetnek.Munkánk célja a kreativitás és a pszichopatológiák irodalmának áttekintése. A kreativitással kapcsolatos alapfogalmak tisztázása után ismertetjük a kreatív személyiség jellemzoit. A pszichopatológiai vonatkozások között részletesen tárgyaljuk a szkizotípiával és a diszszociatív jelenségekkel, ezen belül az abszorpcióval való összefüggéseket. Végül néhány általános szempontot fogalmazunk meg a kreativitás kutatásával kapcsolatban.

Restricted access

. http://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00502 M EDNICK , S. ( 1962 ). The associative basis of the creative process . Psychological Review , 69 ( 3 ), 220

Restricted access

team’s creative performance, defined as a team’s engagement in creative processes ( Shin & Eom, 2014 ). Furthermore, the effect of both team learning and team creativity on self-assessed team effectiveness is also investigated. Previous research

Open access

). The richness of inner experience: Relating styles of daydreaming to creative processes . Frontiers in Psychology , 6 , 2063 . https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02063 . 10.3389/fpsyg.2015.02063 Zsila , Á. , McCutcheon , L. E. , & Demetrovics

Open access

Az előadás áttekintést ad a kreatív képességek mérésének módszereiről és az elmúlt fél évszázadban elért eredményeiről. Beszámol az agyféltekék funkcionális dominanciájának szerepéről a kreativitás vizsgálatában. Összefüggésbe hozza a standard idegrendszeri hálózatokat a gondolkodással. Az újabb kognitív idegtudományi kutatások eredményei alapján választ próbál adni arra a kérdésre, hogy mit csinál az idegrendszer akkor, amikor „nem csinálunk semmit”, és ez hol történik. Példát ad a perceptuális stílus, a személyiségsajátosságok és a kreatív produkció összefüggéséről. Bemutatja, hogy a REM-szakaszt is tartalmazó alvás hogyan „hasznosítja” a kreativitásfeladat megoldását segítő ingereket az ébredés után.

Restricted access

A deductive classification was built for psychological roots of mutability in the sphere of art and culture, focused on two principal “archetypical” evolutionary ideas: progressive development and cyclic phenomena. To make the appropriate empirical investigations objective, due procedures of quantitative measurements were derived, based on the information approach. The main juxtaposition of “analytic” and “synthetic” mechanisms of the information processing occurred tightly connected with the prevalence of left- or right-hemispheric style of activity, respectively. According to the theoretical model, the entire socio-psychological life of society should show periodical “switches” between the above two types of stylistic prevalence. This mutability is correlated with changes of generations, hence it should possess the full period of oscillations of about 40-50 years. Besides, monotonous trends were predicted, i.e., the long-range “synthetic growth” (in each kind of art) needed to compensate the “analytic growth” in the entire socio-psychological life. Measurement of creativity of “key persons” which “made history” both in West-European and Russian art (e.g., 240 painters of the 14th-20th centuries, and 102 composers of the 17th-20th centuries) permitted to build evolutionary curves for architecture, music, painting, theatre staging, poetry, etc. The evolutionary dependences obtained characterize both separate features of each kind of art and its “index of asymmetry”. The results evidence in favor both of 50-year stylistic cycles and “due” monotonous trends in each of the spheres considered. The synchronism of the changes observed in different spheres confirms the theoretical prediction concerning the importance of the “general style” of the epoch. On the basis of appropriate statistical distributions, the degree of the “social determination” of creative processes was estimated, as well as the role of “free will” of a creative person.

Restricted access

. McCurdy , H. G. ( 1960 ): The childhood pattern of genius . Horizon , 2 , 33 – 38 . 47. Melrose , L. ( 1989 ): The Creative Personality and the Creative Process . University Press of

Restricted access

Longitudinal Study of Self-Regulationin Children’s Musical Practice, Music Education Research, 3, 169–186. Mednick , S. A. (1962) The associative basis of the creative process Psychological Review, 69 , 220

Restricted access

Psychology, , 52 ( 6 ) 1258 – 1265 . M EDNICK , S. A. ( 1962 ). The associative basis of the creative process . Psychological Review , 69 ( 3 ) , 220 – 232

Restricted access

. Grewe , O. , Nagel , F. , Kopiez , R. , & Altenmüller , E. ( 2007 ). Listening to music as a re-creative process: Physiological, psychological, and psychoacoustical correlates of chills and strong emotions . Music Perception: An

Restricted access