Search Results

You are looking at 1 - 10 of 122 items for :

  • "diversity" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors: Éva Lehoczky, M. Kamuti, N. Mazsu, J. Tamás, D. Sáringer-Kenyeres, and G. Gólya

345 Magurran, A. E. , 2004. Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing. Oxford, UK. Magurran A. E

Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors: Anshu Srivastava, Gaurav Garg, Poojadevi Sharma, Nancy Shah, Sonal Sharma, and Neeta Shrivastava

Bacopa monnieri (L.) Pennell, commonly known as Brahmi, is an important medicinal plant of the Ayurvedic System of Medicine and is categorized as Medhya Rasayana, used for boosting memory. Bacoside A and B (saponins) are major bioactive compounds of the plant responsible for memory enhancement. Consistent quality and quantity of the bioactive compounds are a must to produce highly efficacious herbal drugs. The phytochemical diversity due to ecogeographical variations affects the persistent therapeutic effect. In the present study, quantification of the major bioactive principle of B. monnieri, bacoside A, was performed in order to evaluate chemodiversity in the plants collected from different ecogeographical locations. The analysis of 75 accessions showed a wide range of significant variation in bacoside A content. Further, genetic diversity study was carried out between high- and low-yielding accessions to correlate the effect of the genetic composition on chemical diversity. The cluster analyses of amplified fragment length polymorphism (AFLP) data of high and low bacoside A producing plants using dendogram and principal coordinate analysis (PCoA) revealed no specific clustering. The genetic diversity parameters calculated also support less genetic differentiation between low- and high-yielding accessions. The results clearly indicate that there is a prevalence of agroclimatic conditions on differential bacoside A accumulation in B. monnieri. The study will help to produce quality plant material to be used as phytomedicine.

Restricted access

A talajok környezettörténeti kutatásokban való alkalmazásának egyik lehetséges módja, hogy a növényekben képződő, kémiai és fizikai tényezőknek egyaránt hosszú ideig ellenálló növényi opálszemcsék (fitolitok) által közvetített élőhelyi képet megfejtsük. A növényi opálszemcsék együttese a talajban történő felhalmozódás révén, a felszínt benépesítő növényvilág lenyomatát adja. Egy adott vegetációra jellemző fitolitegyüttes jellegét elsődlegesen a létrehozó növényzet befolyásolja, ugyanakkor a másodlagos – talajképződési és emberi – tényezők figyelembe vétele, számszerűsítése is fontos szereppel bír. A talajokban felhalmozódó növényi opálszemcsék minőségi elemzése révén konkrét növényi életközösségeket (élőhelyeket) jellemezhetünk; mennyiségi elemzésükkel, illetve talajainkban megfigyelhető eloszlásukkal pedig a növényi életközösségek talajfejlődésre kifejtett hatását, azok monotonitását és/vagy szakaszosságát ismerhetjük meg. Dolgozatomban 20 talajszelvény, 117 rétegmintával jellemzett fitolitismereti adatbázisát dolgozom fel. A vizsgálat célja, hogy a recens életközösségekhez hasonlóan, a megjelenő fitolit morfotípusok mennyiségi és minőségi jellemzőinek a figyelembevételével jellemezzem az egyes talajok által megjelenített élőhelyek fitolitképzési potenciálját, illetve visszacsatolást találjak a jelenségek és a talajok múltja között. Ehhez az ökológiában is alkalmazott diverzitási indexeket hívom segítségül. A morfotípus-diverzitási értékek egy talajszelvény fejlődésének összetettségét is megmutatja, így az eredmények alapján három, egymástól eltérő típust határoltam el. Az első típus, amelyik esetében a természetes és mesterséges hatások eredményeképpen növekedik a fitolitok és a morfotípusok száma, tehát a természetes fejlődési folyamathoz képest fitolittöbblet jelentkezik. A második típus esetében a talajszelvény helyzetéből adódóan fitolit- és szervesanyag-veszteség keletkezik, amely közvetlenül csökkenti a talaj morfotípus-változatosságát és fitolitmennyiségét, míg a harmadik típusba az intakt szelvényeket soroltam, ahol a szelvény fitolitösszletét csak a szelvényen tenyésző vegetáció alakítja, külső hatás nem játszik közre. Ebben a tekintetben ez egy belső folyamatok által, a külső folyamatok kizárásával fejlődő típus.

Restricted access

Leaf morphology of the grapevine (Vitis vinifera L.) cv. ‘Kövidinka’ was evaluated based on 32 landmarks. The aim of this study was to reveal leaf morphological diversity along the shoot axis. For this purpose 10 shoots were collected with 26 to 35 leaves. Altogether 304 leaf samples were digitised and analysed with the GRA.LE.D 2.04. raster graphic software. Leaf damage was estimated based on the missing landmarks on the lamina. Our results showed that the leaves on the 11th and 13th nodes are the most intact, without missing landmarks. Lowest variability (c v = 0,126) of the investigated 54 morphological characteristics were observed among the leaves on the 11th nodes of the shoots, in accordance with the literature. Based on the results length of the veins, angles between the veins and further features such as size of the serrations show high diversity along the shoot axis. These results underline the need of careful sampling during the ampelometric investigations.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Gergely Ujvári, Andrea Borsodi, Júlia Margit Aszalós, Melinda Megyes, Márton Mucsi, Attila Szabó, and Károly Márialigeti

E.M. , Williams R.J. , Hargreaves S.K. , Yang F. , Hofmockel K. S. ( 2018 ) Greatest soil microbial diversity found in micro-habitats . Soil Biology & Biochemistry 118 . 217 - 226

Restricted access

The abundance of some culturable soil microorganisms (bacteria and fungi) was examined at two Hungarian salt-affected soils of the Hortobagy region. In addition to the so-called “helper bacteria” ( Pseudomonas sp., nitrogen fixers), which are mainly attached to the rhizoplane, the abundance of other microbial groups (total number of bacteria, micromycetes, Actinomycetes ) were also assessed. A modified, selective plate dilution assay was used with increasing salt (NaCl) concentrations (5-50 g l -1 media), for assessing the salt tolerant ratio of specific microbial groups.    The type of main salt-specific ions differed at the two sites, resulting more or less stressed pH conditions in the rhizosphere of the most typical halophytes. At Zám mainly the chloride, at Nyírőlapos, however mainly sulphate ions dominated in the samples (at an 80% level), which resulted in a more severe stress situation. Actinomycetes proved to be especially abundant in the salt affected soils examined. In almost all microbial groups, only the high in vitro concentration of salt (50 g l -1 ) reduced the abundance and the colony types of microorganisms. Nitrogen fixers, however were affected at lower salt concentrations and were found to be the most sensitive group at both sites. Variability of the existing colony types of micromycetes was reduced significantly by increasing levels of salinity. Soil- and rhizo-biological characteristics proved to be sensitive indicators of soil quality and environmental conditions. 

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Rosiane M. C. Farias, Marta M. Conceição, Roberlúcia A. Candeia, Marta C. D. Silva, Valter J. Fernandes Jr., and Antonio G. Souza

production of biodiesel and to the improvement of synthesis process [ 1 – 4 ]. Biodiesel blends have been tested; however, the diversity of raw materials and technological routes employed in the biodiesel production has resulted in products with

Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors: Tomasz Baj, Elwira Sieniawska, Agnieszka Ludwiczuk, Jarosław Widelski, Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Krystyna Skalicka-Woźniak, and Kazimierz Głowniak

Essential oils obtained from Origanum species are characterized by high diversity in composition. In this work, thin-layer chromatography (TLC)—fingerprinting of Origanum species was performed for the first time and enabled the discrimination of three chemotypes (carvacrol, caryophyllene oxide, and terpineol/sabinyl). Gas chromatography—mass spectrometry and statistical analyses confirmed the presence of the mentioned chemotypes and deepened the characterization of the studied essential oils. TLC—bioautography showed that thymol and carvacrol are the main antioxidant compounds in Origanum sp. essential oils (EOs).

Restricted access

Summary

A simple, selective, sensitive, and precise high-performance thin-layer chromatographic technique was followed to determine the diversity within accessions of Solanum nigrum. Fruit, stem, leaf, and root samples extracted in methanol were used to quantify withanolide A and withaferin A. Significant difference has been detected among the different plant parts. The maximum amount of withaferin A has been found to be present in the leaf sample (71.65 ± 2.86 mg g−1 DW), followed by the stem sample, while the least amount of withaferin A has been detected in the mature fruit sample (5.97 ± 1.91 mg g−1 DW).

Restricted access

. Magurran , A. E. 1988 . Ecological diversity and its measurement . Princeton University Press , Princeton, New Jersey . MSTAT 1988 . User's Guide to MSTAT-C: A Software Program for the

Restricted access