Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "eszközök" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

A radiolarit mélytengeri (óceáni) kovakőzet. Nevét a Radioláriákról (sugárállatka) kapta. A radiolaritok különféle változatai fontos nyersanyagai voltak a Kárpát-medencében élt őskori embereknek. A legjobb minőségű, vonzó színű változatok, elsősorban a szentgáli radiolarit elterjedési területe összemérhető az őskor legjelentősebb távolsági nyersanyagainak (obszidián, északi tűzkövek) hasonló adataival. Cikkünkben a különböző, szabad szemmel elkülöníthető vagy megkülönböztethető radiolarit-változatok kémiai elemzésével próbáljuk meg a lelőhely-azonosítást objektívebb alapokra helyezni. Ehhez megvizsgáltuk a legfontosabb Kárpát-medencei ismert radiolarit előfordulások anyagát és először vállalkoztunk radiolaritból készült eszközök ilyen típusú vizsgálatára. A kémiai elemzésre roncsolásmentes ionnyaláb analitikai módszereket használtunk, amely a főalkotók és a nagyobb mennyiségben jelen levő nyomelemek mennyiségéről adott információt. Elkülönítésre az alkalmazott méréstechnikával elsősorban a kobalt, nikkel és réz mennyiségi adatok tűntek alkalmasnak

Restricted access

This is a study of the stone tools found in the rubble of a Prototiszapolgár culture house and the humus layer above during the 2007 excavations of Polgár-Bosnyákdomb. This assemblage marks an important interface between Late Neolithic and Early Copper Age lithic industries in this transitional period. The repertoire of raw materials is dominated by specimens from eastern sources, while the technology is characterized with Late Neolithic traditions.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, and Michał Wasilewski

The general inventory of the chipped stone artefacts coming from the LBK features at Apc indicates that a specific, small scale, local lithic production was conducted on-site. Majority of used raw materials are limnoquartzites (nearly 70%) originating mainly from the Mátra and Cserhát Mountains. The use of rather poor quality local raw materials influenced the technique of working raw materials, which was employed throughout the period of the functioning of LBK settlements at Apc. As a consequence, most tools were made on flakes. At the same time, as early as the oldest phase a limited supply of blade blanks and blade tools, produced elsewhere, was used. The ground stone artefacts and fragments included lower and upper grinding stones, plaquettes with polished surfaces, hammerstones, grinders/pounders. The raw materials used in the ground stone industry are either local (quartz, conglomerate, sandstone) or mesolocal (gabbro, basalt) coming from river alluvia or from the hills at the Hungarian—Slovakian border. Andesites, probably from the Mátra Mountains, occur in small quantities. Thus, the raw materials exploited at Apc demonstrate contacts with eastern region, however the site is the easternmost LBK settlement.

Restricted access

With modern means of communication, the profession of archaeology gains unprecedented possibilities. Thoughtful digital data management became a key ingredient in constructing and applying scientific knowledge. Through digital media, archaeologists are increasingly and inevitably engaged in a cooperative system of stakeholders, which affects many existing norms of disciplinary behaviour. One of the grand challenges for archaeology is not just the use of software or the Web, but to understand their effects on the very core of its method, and to create a cyberinfrastructure for its own. My essay examines one of the key component of this process, digital data publication.

Restricted access

Die trachtgeschichtliche Studie möchte ein – gegenüber dem bisher bekannten – vollständigeres Bild von einer spezifischen Variante der awarenzeitlichen Frauenkleidung bieten, die vor allem die Kleider schmückt oder zu ihnen gehört und durch Zierden aus bleibendem Material und kleinere Gegenstände erkennbar ist. Es handelt sich um eine Tracht, deren Wurzeln sich in der spätantiken, mediterranen und germanischen Welt finden lassen. Die betonten und leicht erkennbaren Stücke/Bestandteile dieser Tracht befinden sich an dem Teil der Kleidung unterhalb der Taille. Es handelt sich um den mit Beschlägen und Riemenzunge verzierten lang herabhängenden Gürtel, die an der linken Gürtelseite hängende Kapsel, Tasche oder Scheibe, Geräte (Messer, Schlüssel, Nadelbehälter aus Blech, Spinnwirtel), großgliedrige Bronzeketten bzw. große bunte Perlen oder Metallbeschläge als Schmuck von Textilbändern oder Lederriemen und schließlich die Metallschnallen und Riemenzungen der Lederriemen zur Befestigung des Lederschuhwerks oder der Strümpfe.

Restricted access

B. Papp E. – Fóris Á. – Bölcskei A. 2014 . Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. In: Bocz Zs. (szerk.) Porta Lingua 2014 . Szaknyelvi regiszterek és használati színterek. Budapest

Restricted access

The methods of expressing obligation in English, Hungarian, and Polish statutory instruments

A comparative analysis of selected aspects of deontic modality

Studia Slavica
Authors: Karolina Kaczmarek, Aleksandra Matulewska, and Przemysław Wiatrowski

– 27 . KACZMAREK 2009 KACZMAREK K. A „tilalmat” és „engedélyt” kifejező eszközök jogi szakszövegben a deontikus modalitás

Restricted access

leletek Nógrád megyében (Funde aus der Vorzeit im Komitat Nógrád). NMMK 18, 247–254. 1999 Bifaciális eszközök Korlát-Ravaszlyuk-tető lelőhelyen (Bifacial implements on Korlát-Ravaszlyuk-tető site). HOMÉ 37, 29–44. Valoch, K. 1966

Restricted access

végrehajtó eszközök nyomai Körmenden . Körmendi Figyelő (Körmend) 13 , 17 – 23 . Sokol , Petr 2003 Šibenice v Bečově

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a szakfordítók számára készült TERMit adatbázis szerkezeti és tartalmi vizsgálata és részletes elemzése. Mai felgyorsult világunk számos területen változásokat hoz, és változnak a szakfordítói segédeszközök is. A hagyományos eszközök mellett egyre nagyobb tért hódítanak a modern terminológiai számítógépes adatbázisok, amelyek a korábbiakhoz képest számos többletinformációt nyújtanak a szakfordítók számára. Ezen a konkrét példán, és további vizsgálatokon keresztül lehetőség nyílik különböző adatbázisok közös és eltérő jegyeinek a kimutatására. A vizsgálat eredménye hozzájárulhat a magyar és a nemzetközi szemlélet egymáshoz történő közelítéséhez.

Restricted access