Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "evolutionary strategies" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Tamás Bereczkei, Petra Gyuris, Panna Köves, and László Bernáth

Miközben a homogámia genetikai közvetítettségére vonatkozó hipotézist számos vizsgálat alátámasztja, szigorú bírálatok fogalmazhatók meg az ún. genetikai hasonlóság elméletével szemben. Alternatív ma­gyarázatként feltételezzük, hogy imprinting jellegű mechanizmusok, nem pedig „közvetlen”, genetikai szintű detektálási folyamatok a felelősek azért, hogy magunkhoz hasonló párt választunk hosszú távú kapcsolatainkban. Vizsgálatunkban, amely több mint 300 családtagról és idegenről (kontrollról) készült arckép párosításait tartalmazta, a vizsgálati személyek a véletlenhez képest magasabb arányban állapították meg a feleség és a férjük anyja közötti hasonlóságot. Ez a találati gyakoriság szignifikánsan magasabb volt annál, mint amikor a feleség és a férj közötti hasonlóságot ítélték meg. A regressziós elemzés azt mutatta, hogy azok a férfiak, akiknek gyerekkorukban gyakran volt részük anyai elutasításban, kisebb valószínűséggel választottak felnőtt korukban anyjukhoz hasonló feleséget, mint azok, akik kedvezőbb nevelésben részesültek. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a gyerekkori tapasztalatok hatására a fiúk internalizálják anyjuk fenotípusát és ezt, mint egyfajta mentális modellt, használják fel későbbi párválasztásuk során.

Restricted access

- Grundlagen der Ethologie (Comparative behaviour research - Foundations of ethology, in German) Mayr, E. (1974): Behavior programs and evolutionary strategies. American Scientist , 62

Restricted access

. E. Mayr 1974 Behavior programs and evolutionary strategies American Scientist 62 650 659

Restricted access

110 MAYR, E. (1974): Behavior programs and evolutionary strategies. American Scientist, 62, 650-659. Behavior programs and evolutionary strategies

Restricted access

, E. ( 1974 ) Behavior programs and evolutionary strategies . American Scientist , 62 , 650 – 659 . Mayr , E. ( 1988

Restricted access