Search Results

You are looking at 1 - 10 of 212 items for :

  • "explicitness" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Introduction Significant increases in pornography [for the purposes of the study, it will be interchangeable with sexually explicit material (SEM)] has prompted researchers to further explore its impact on users and

Open access

Absztrakt

A visszaható gátlás (n-2 ismétlési veszteség) a feladatváltás folyamatában közreható gátlási mechanizmusok demonstrációja — és feltételezés — szerint a kontrollált információfeldolgozás top-down aspektusaihoz kapcsolódik. Ugyanakkor rendszerint érzéketlennek bizonyul olyan tényezők manipulálásakor (felkészülési idő, előzetes ismeretek a célfeladatról), melyek a célirányos feladatpreparáció lehetőségét befolyásolják. Vizsgálatunkban három szelektív reakcióidő feladatot előre meghatározott szekvenciális rendben kellett végrehajtani. A próbák egy részében előzetes információ nem állt rendelkezésre a soron következő feladatra nézve, és egy feladatspecifikus jelzés határozta meg a feladatot (random feltétel). A próbák más részében a feladatjelzéstől függetlenül a feladat implicit módon ismert volt (bejósolható feltétel). Mindkét feltételben a feladat vagy megegyezett a két próbával (korábbi feladattal) (random és bejósolható n-2 ismétlés), vagy nem egyezett meg (random és bejósolható n-2 váltás). Az n-2 ismétlési veszteséget vizsgáltuk a bejósolhatóság feltételei között az explicit felkészülési idő (feladatjelzésinger intervallum) függvényében. Az eredmények szerint amikor az explicit feladatpreparáció lehetősége minimális volt (rövid felkészülési idő, random feltétel), az érvénytelen akcióséma gátlása elmaradt vagy az inger megjelenése után történt meg, így az n-2 ismétlési veszteség eltűnt. Amikor az explicit feladatpreparáció lehetősége maximális volt (hosszú felkészülési idő) vagy a feladatpreparáció implicit módon történt meg, markáns n-2 ismétlési veszteség jelentkezett. Ez arra utal, hogy a visszaható gátlás kialakulásához a célreleváns információ — akár implicit — hozzáférhetősége szükséges, és ebben az értelemben a gátlási kontroll top-down jellegű.

Restricted access

This study tests the cross-cultural applicability of a developmental pathway model explaining childbearing as behavioral outcome variable. This is done by using the childhood context variables birth order and implicit prosocial power motivation, and explicit love for children in adulthood as predictors. The model assumes that the interactional context of having younger siblings during childhood shapes the development of implicit prosocial motivation which in turn influences the verbalized, explicit articulation of parenting attitudes finally leading to becoming a parent. After examining the data for comparability across three selected cultures from Latin-America, Africa, and Europe, the model was tested via structural equation modelling. Results showed that the model is valid for males as well as females and can be applied in all three cultural samples. These findings point at a universal developmental pathway by specifying contextual and motivational factors leading to parenting behavior. Implications for evolutionary, cross-cultural, and developmental psychology are discussed.

Restricted access

Frith, C. D. , & Frith, U. (2008). Implicit and Explicit Processes in Social Cognition. Neuron , 60 (3), 503–510. Frith U. Implicit and Explicit Processes in Social Cognition

Restricted access

several researchers (e.g., van den Eijnden, Lemmens, & Valkenburg, 2016 ), we prefer the term Social Networks Use Disorder to make explicit that the communication behavior and social networking are central to this type of IUD and not the use of other

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Szabolcs Kéri, György Szekeres, Nóra Bagóczky, Zoltán Janka, György Benedek, Oguz Kelemen, and Rita Erdélyi

115 367 382 GRAS-VINCENDON, A., DANION, J. M., GRANGE, D., BILIK, M., WILLARD-SCHROEDER, D., SICHEL, J. P., SINGER, L. (1994) Explicit memory

Restricted access

integrative review of implicit and explicit attitude change . Psychological Bulletin , 132 , 692 – 731 . Harris , P. L. ( 1989 ). Children and emotion . Oxford, UK : Blackwell . Hassin , R. R. ( 2013 ). Yes it can: On the functional abilities of

Open access

aim was to see whether these participants use explicit (conscious) or implicit (unconscious) learning mechanisms and which type of learning they prefer. Two groups were formed based on the mechanisms the researcher hypothesised the students usually

Open access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors: Sarah Mercer, Martin Glatz, Christiana Glettler, Anita Lämmerer, Astrid Mairitsch, Silke Puntschuh, Eva Seidl, Katja Težak, and Sabrina Turker

disciplines; and practical problems, including an explicit lack of support for young academics in this field ( Dalton-Puffer et al., 2011 ). Despite recent improvements, the continuing ambiguity regarding the nature of Fachdidaktik studies, was one of the

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Mateusz Gola, Karol Lewczuk, Marc N. Potenza, Drew A. Kingston, Joshua B. Grubbs, Rudolf Stark, and Rory C. Reid

and CSBD criteria is warranted. Compared to HD, CSBD criteria differ in that they explicitly include continuation of sexual behavior when deriving little or no pleasure ( WHO, 2020 ). This seems to reflect proposed “compulsive” underpinnings of the

Open access