Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "explicitness" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

Abstract

World has been suffering from pandemic caused by mysterious Coronavirus. The novel member of Coronaviridae causing COVID-19 disease is named as SARS-Cov-2. Its first case was reported in China by the end of 2019, but its exponential spread has wrapped entire globe, suspended and is penalizing mankind. A retrospective meta-analysis study showed that outbreaks of Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and SARS-Cov-1 (Coronaviridae), influenza infection H1N1 and West-African Ebola caused lower mortality than this new pandemic COVID-19. Virus has appeared as a new human pathogen so to counter COVID-19 no specific vaccine, monoclonal antibodies have been manufactured till day. The outbreak of novel Coronavirus is treated with antimicrobial drugs but they have their own mild side effects. But the drastic spread of COVID-19 compels us also to use other ways to counter pandemic. Thus, passive immunization can be opted to hold back this mysterious virus. Passive immunization has been in use since early 20th century and showed its effectiveness against all previous infectious outbreaks including MERS and SARS-Cov-1 members of Coronaviridae. The review argues that convalescent plasma is an explicit option for containment of COVID-19 disease.

Restricted access

1988 42 1705 1712 Vartanian, L. R., Herman, P. C., Polivy, J.: Implicit and explicit attitudes toward

Restricted access

Absztrakt

Az egészségügy egyik nagy problémája napjainkban, hogy számos betegségnek nincs igazoltan hatásos kezelése, emiatt ugyanazon kórképpel kapcsolatban gyakran kórházról kórházra más terápiás döntések születnek. Egyre nagyobb szükség van olyan áttekintő közleményekre, amelyek tudományos módszerekkel összegzik a szakirodalomból nyert információkat. A szerzők célja, hogy áttekintő közlemény keretein belül bemutassák a hagyományos narratív összefoglalók korlátait, és szélesebb körben megismertessék a hazai szakemberekkel a minőségileg új, megbízhatóbb eredményeket biztosító rendszerezett áttekintő közlemények módszertanát és jelentőségét. A rendszerezett áttekintő közlemények olyan transzparens, tudományos módszertannal, protokoll alapján készülő magas szintű átfogó tanulmányok, amelyek az elkészítésük során végzett részletes, alapos kutatómunka révén tartalmazzák az összes fellelhető irodalom kritikus értékelését és tudományos igényű szintézisét egy adott témával kapcsolatban. A szisztematikus irodalmi áttekintések segítségével a legmegbízhatóbb tudományos bizonyítékok ismeretében, az egyéni klinikai tapasztalat felhasználásával hozhatunk diagnosztikus és terápiás döntéseket, amelyekre az egészségügy és az egészségpolitika számos területén nagy szükség van. Orv. Hetil., 2015, 156(38), 1523–1531.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Venczel, Róbert Maráz, Éva Ambrózay, Gábor Cserni, and László Sikorszki

Összefoglaló. Bevezetés: Napjainkban az őrszemnyirokcsomó felkeresésének legelterjedtebb módszere a radioizotópos és kék festékes kettős jelölés, emellett azonban több más jelölés is alkalmazható. Az indociánzöld-fluoreszcencia ígéretes nyirokút-térképezési módszer, mely a találati arányát tekintve – irodalmi adatok alapján – összevethető a radioizotópos módszerrel. Módszer: Osztályunkon 2020. 03. 31. és 2020. 04. 15. között 10, emlőrák miatt operált betegünknél alkalmaztuk az indociánzöld és a kék festékes kettős jelölés módszerét az őrszemnyirokcsomó felkeresésére. Eredmények: A 10 operált betegünknél összesen 17 őrszemnyirokcsomót azonosítottunk és távolítottunk el. 16 őrszemnyirokcsomó jól festődött indociánzölddel (találati arány: 0,94; 95%-os konfidenciaintervallum [CI ]: 0,73–0,99), míg kék festékkel 9 jelölődött (találati arány: 0,53; 95%-os CI: 0,31–0,74). A szövettani feldolgozás során összesen 2 őrszemnyirokcsomó bizonyult áttétesnek, ezek közül 1 kék és fluoreszcens volt, 1 pedig csak kék festékkel jelölődött. Következtetés: Kezdeti, kis esetszámnál nyert tapasztalataink alapján az indociánzöld jelölés emlőrák során végzett őrszemnyirokcsomó-biopszia esetén jól használható kettős jelölési módszer részeként, kék festékkel kiegészítve. A módszer találati aránya, valamint fals negatív aránya irodalmi adatok alapján nem különbözik szignifikánsan a radioizotópos jelölés módszerétől. Orv Hetil. 2021; 162(8): 293–297.

Summary. Introduction: The current practice in sentinel lymph node biopsy for breast cancer is the radioisotope and blue dye dual labelling technique, however, other mapping methods are also available. Indocyanine green fluorescence is one of the best alternatives of the standard technique, with detection rates comparable to those of the radioisotope method. Method: Between 31. 03. 2020 and 15. 04. 2020, a total of 10 sentinel lymph node biopsies for breast cancer were performed using the indocyanine green fluorescence and blue dye dual technique. Results: 17 sentinel lymph nodes were detected and removed in total, from which 16 showed explicit fluorescence activity (detection rate: 0.94; 95% confidence interval [CI]: 0.73–0.99), whilst 9 where blue (detection rate: 0.53; 95% CI: 0.31–0.74). During histopathological examination, 2 sentinel lymph nodes proved to be metastatic, from which 1 was fluorescent and blue, the other was blue only. Conclusion: Regarding our early experience based on a small number of patients, indocyanine green fluorescence, used together with blue dye as part of a dual technique, is a usable method for sentinel lymph node mapping. Based on data from the literature, the detection rate and the false-negative rate of the indocyanine green fluorescence method shows no significant difference from the radioisotope mapping technique. Orv Hetil. 2021; 162(8): 293–297.

Open access

system with explicit involvement of globus pallidus and substantia nigra. [Eigenartige Erkrankung im Extrapyramidalen System mit besonderer Beteiligung des Globus pallidus und der Substantia nigra.] Z Ges Neurol

Restricted access

Ham, C., Coulter A.: Explicit and implicit rationing: taking responsibility and avoiding blame for health care choices. J. Health Serv. Res. Policy, 2001, 6 (3), 163–169. 23

Open access

Nendaz M, Spirk D, Kucher N, et al. Multicentre validation of the Geneva Risk Score for hospitalised medical patients at risk of venous thromboembolism. Explicit ASsessment of Thromboembolic RIsk and Prophylaxis for

Open access

Az egészségügyi ellátás minőségbiztosítása és fejlesztése érdekében, a mindennapi orvoslás körülményei között használni kell a tudományos kutatások és az egészségügyitechnológia-értékelés eredményeit. A betegellátás döntési folyamataiban, az egészségügyi technológiák használatánál az „evidence-based medicine” integrálja a klinikai tapasztalatot a beteg értékrendjével és a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékokkal. Az alkalmazott egészségügyi technológiáknak egyfelől igazoltan eredményesnek kell lenniük, másfelől – tekintettel a rendelkezésre álló korlátozott erőforrásokra – hatékonynak, hogy az egészségügyi ellátórendszer ne finanszírozzon hatástalan, eredménytelen vagy veszélyes beavatkozásokat. A bizonyítékon alapuló gyakorlat eredményes alkalmazása érdekében Magyarországon is egyre több, explicit ajánlásokat tartalmazó szakmai irányelv kifejlesztésére és a minőségszemlélet fejlesztésére van szükség. Orv. Hetil., 2012, 153, 137–143.

Restricted access

A pancreatogen diabetesben a Langerhans-szigetek egésze károsodik, aminek következtében az inzulin- és glükagonelválasztás egyaránt károsodik, majd megszűnik. A tápanyagok emésztése, felszívódása bizonytalanná válik, ennek következtében a vércukorszint kiszámíthatatlanul ingadozik, kifejezett hypoglykaemia-hajlammal kell számolni. A glükagonszekréció károsodása miatt jelentősen károsodik a hypoglykaemia elleni védekezés is, amelyet gyakran súlyosbít az alkoholfogyasztás. Pancreatogen diabetesben, ha a normoglykaemia diétás kezeléssel már nem biztosítható, inzulinkezelés bevezetése szükséges. Orális antidiabetikum adása nem célszerű. A legjobb anyagcserehelyzetet a legkevesebb hypoglykaemia árán a szükséges legkisebb adagokkal végzett intenzív konzervatív inzulinkezeléssel érhetjük el. Inzulinanalógok használatával még nincs kellő tapasztalat, de az elhúzódó hatású inzulinanalógok használata célszerűnek látszik. A pancreas diabetes kezelése teammunka, amelyben a gasztroenterológus, a diabetológus orvos mellett meghatározó szerepe van a dietetikusnak és a diabeteses szakápolónak is.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tamás Bödecs, Boldizsár Horváth, Lajos Kovács, Marietta Diffellné Németh, and János Sándor

Hazánkban nem történt átfogó vizsgálat a várandósság alatti depresszió és szorongás gyakoriságának feltérképezésére. Célkitűzés: A szerzők a hiányzó adatok megállapításán túl célul tűzték ki azok szociodemográfiai összefüggéseinek vizsgálatát is. Módszer: Szombathely 10 védőnői körzetében populációs alapú monitoringot hoztak létre minden nőről, aki 2008. február 1. és 2009. február 1. között került terhességi nyilvántartásba. Háromszázhét fő kora terhességi várandóson a depressziót a rövid Beck-depresszió-kérdőívvel, a szorongást a Spielberger-féle vonásszorongás-kérdőívvel mérték. Eredmények: A várandósok 17,9%-a (95%MT: 13,0–21,5%) jelzett depressziós tüneteket, 1,0%-uk súlyos depressziót mutatott. A szorongásos tüneteket mutatók aránya 14,6% (95%MT: 10,7–18,6%) volt, míg 4,2% kifejezetten szorongott. Szignifikánsan magasabb szintű depressziót és szorongást jeleztek a szakmunkás képesítésnél kevesebbel rendelkezők, a legalacsonyabb jövedelműek és a munkahellyel nem rendelkezők. Ezenfelül szignifikánsan magasabb depressziót jeleztek a 18 évnél fiatalabbak és az élettársi kapcsolatban élők. Következtetések: A vizsgált mintában a kora terhességi depresszió és szorongás prevalenciája lényegében megegyezik a fejlett piacgazdaságú országokban megfigyelhető gyakoriságokkal.

Restricted access