Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for :

  • "fejlődés" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

The paper offers a digression into the issue of a specific group of children in the Early Middle Ages – the children of the elite in the northern region of the Carpathian Basin. By means of analysis and evaluation of the grave goods, the elements of the burial rite of children’s graves, it is possible to detect certain distinctive phenomena that show the importance of child individuals of higher social class. In terms of archaeological material, it is shown to a large extent by analogical phenomena of the burials of adult elite individuals. The phenomena manifest themselves with certain deviations due to the effect of a different social and cultural-ethnic development.

Restricted access

Space and Local Development Peripheral Rural Areas between Certain Existence and Uncertain Development July 23–27, 2014 . Cluj-Napoca — Izvoarele — Jidvei — Cetatea de Baltă ROMANIA. Erdősi , Ferenc 2004 Európa közlekedése és a regionális fejlődés

Restricted access

. Kaposvár, 1 – 2 . Marosi Erno 1978 Árpád-kori kofaragványok –Árpád-kori építészeti fejlodés . In: Tóth M. – Marosi E

Restricted access

References Bakay , Eszter . 2012 . Tértagolás kertépítészeti eszközökkel a budapesti lakótelepek szabadterein 1950 és 1990 között . In: Fenntartható fejlődés

Restricted access

] . Gyűrűfű : Manuscript . Kilián , Imre 2006 Ökofalvak: lombikba zárt fenntarthatóság [Eco-Villages. Sustainability in a Test Tube] . In Kiss , Tibor – Somogyvári , Márta (eds) Fenntartható fejlődés a gyakorlatban [Sustainable Development in

Restricted access

Die trachtgeschichtliche Studie möchte ein – gegenüber dem bisher bekannten – vollständigeres Bild von einer spezifischen Variante der awarenzeitlichen Frauenkleidung bieten, die vor allem die Kleider schmückt oder zu ihnen gehört und durch Zierden aus bleibendem Material und kleinere Gegenstände erkennbar ist. Es handelt sich um eine Tracht, deren Wurzeln sich in der spätantiken, mediterranen und germanischen Welt finden lassen. Die betonten und leicht erkennbaren Stücke/Bestandteile dieser Tracht befinden sich an dem Teil der Kleidung unterhalb der Taille. Es handelt sich um den mit Beschlägen und Riemenzunge verzierten lang herabhängenden Gürtel, die an der linken Gürtelseite hängende Kapsel, Tasche oder Scheibe, Geräte (Messer, Schlüssel, Nadelbehälter aus Blech, Spinnwirtel), großgliedrige Bronzeketten bzw. große bunte Perlen oder Metallbeschläge als Schmuck von Textilbändern oder Lederriemen und schließlich die Metallschnallen und Riemenzungen der Lederriemen zur Befestigung des Lederschuhwerks oder der Strümpfe.

Restricted access

) A test. Tarsadalmi fejlodes, kulturalis teoria [The Body. Social Process and Cultural Theory], 70 – 107 . Budapest : Joszoveg. Fel , Edit 1942 A noi ruhazkodas Martoson [Women’s Clothing in Martos] . Neprajzi Ertesito 34 : 93 – 140

Restricted access

. Niederhauser 1988 – Niederhauser Emil : A kelet-európai fejlődés egysége és különbözősége [Einheit und Differenz der osteuropäischen Entwicklung] . Magyar Tudomány 33 ( 1988 ) Nr. 7–8. 668 – 681 . 140

Restricted access

Absztrakt

Bolzano megyében a német ajkú kisebbség olyan összefüggő területi egységen él, amely elősegítette számára kisebbségi jogok kivívását és az autonómia kérdésének rendezését. A lakosság jelenlegi jóléte és a megye autonómiája azonban nem egyik pillanatról a másikra alakult ki, hanem évtizedek fejlődésének eredménye. Ez a fejlődés még napjainkban sem tekinthető lezártnak, sőt az európai integráció hatására folyamatosan változik. Érdemes megvizsgálni, hogyan alakult ki a jelenlegi állapot, és milyen jogi háttér biztosítja Olaszország e területén a német és a ladin nyelvi kisebbség önállóságát. Ebben fontos szerepet játszik a nyelvi kérdés is, amelyet a jogi terminológia tudatos kezelésével is igyekeznek támogatni. E vizsgálatok eredményei mintául szolgálhatnak a külföldön élő magyar kisebbség számára is.

Restricted access

Institute 1991 Hajnal, Klára (2004) A fenntartható fejlődés elméleti modellje és a fenntartható településfejlesztés elméleti

Restricted access