Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "forgatókönyvek" x
  • All content x
Clear All

Az elmúlt évtizedekben több fejlett piacgazdaságú ország indított olyan nagyszabású előretekintési programokat, amelyek keretében a tudományos és a gazdasági élet szakemberei az államigazgatás szereplőivel együtt mérik fel a legfontosabb hosszú távú tudományos, társadalmi és gazdasági trendeket. A magyar Technológiai Előretekinté_Ä

Restricted access

Jelen tanulmány célja, hogy multidiszciplináris módszerrel megvizsgálja a Közel-Kelet gazdasági és politikai fejlődését az ezredfordulón. A bipoláris nemzetközi rendszer összeomlását követően az arab országokban is „újból” megkezdődött a modernizáció, amely előtt hosszú távon négy kihívás áll: a demokratizáció, a demográfiai robbanás, az iszlám fundamentalizmus és a gazdasági reformok. Rövid távon azonban az USA elleni terrortámadás és az arab-izraeli konfliktus elmélyülése olyan politikailag instabil légkört teremtett, amely nem kedvezett a reformoknak. A tanulmány négy lehetséges forgatókönyvet elemez az arab-izraeli válság és a terrorizmusellenes koalíció jövőjének tükrében. A legvalószínűbbnek az a forgatókönyv tűnik, amely szerint Izrael újból megszállja a Palesztin Hatóság területeit, ugyanakkor nem lesz újabb terrorizmus elleni koalíció. Megállapítható, hogy az amerikai külpolitika az 1990-es években inkább a politikai stabilitást és a status quo-t támogatta a demokrácia és az emberi jogok helyett. A 2001. szeptember 11-i eseményeket követően azonban új alapokra kell helyezni az arab országok és az Egyesült Államok kapcsolatát.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány történeti ívben vizsgálja a nem formális és informális tanulás iskolarendszer melletti élésének felismerését és szakmai tudatosodását. Az iskolarendszerrel fenntartott kapcsolata mentén elemzi a nem formális oktatást az együttéléstől a diszrupcióig. Végül a tanulmány kísérletet tesz a diszrupció jelenkori felerősödése mögötti technológiai innovációk bemutatására és négy forgatókönyvet kínál a közeljövő megértésére.

Open access

–77) 46–47. Mika J., 1996. Regionális éghajlati forgatókönyvek. Változások a légkörben és az éghajlatban. Természet Világa. 1996/ I . Különszám (Szerk.: Mika J.) 69

Restricted access

A szexuális diszfunkciók patogenezisében kiemelkedő jelentőségűek a kognitív organizáció zavarai, amelyek mint sajátos jelentésadási módozatok alakítják az egyén szexuális öndefinícióját, továbbá közvetítő szerepük van a fiziológiai, affektív és viselkedéses válaszok létrejöttében. A szexuális információfeldolgozás folyamatában mind a kultúra által közvetített szexuális forgatókönyvek és mítoszok, mind a diszfunkcionális szexuális attitűdök, sémák és modalitások aktiválódása kitüntetett szerepet játszik.

Restricted access

-pszichológiában.) Pszichológia 15 405 434 Pataki F. (1997) Az önéletírás "dramaturgiája": az élettörténeti forgatókönyvek

Restricted access

forgatókőnyvek előkészítése statisztikus módszerekkel (Preparation of climatic scenarios by using statistical methods). DSc Thesis, Budapest Mera, R.J., Niyogi, D., Buol, G.S., Wilkerson, G.G., Semazzi, F.H.M. 2006

Restricted access

Bulla, Miklós — Guzli, Piroska: A fenntartható fejlődés indikátorai. In: Bulla, Miklós — Tamás, Pál (eds.): Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és forgatókönyvek . ÚMK, Budapest 2006. 235–256. Guzli

Restricted access
Educatio
Authors: Balázs Hámori and Katalin Szabó†

forgatókönyvek. NFKK Füzetek, 10. március, pp. 35–52. 34 Yang, L., Véericourt, F. & Sun, P. (2012) Time-based Competition with Benchmark Effects. Duke University. The Fuqua School of

Open access

Kessler, T. , Hollbach, S. , (2005) Group-based emotions as determinants of ingroup identification. Journal of Experimental Social Psychology, 41, 677–685. László J. (1981) Tárgyi és személyközi forgatókönyvek az

Restricted access