Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "forgatókönyvek" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

A szexuális diszfunkciók patogenezisében kiemelkedő jelentőségűek a kognitív organizáció zavarai, amelyek mint sajátos jelentésadási módozatok alakítják az egyén szexuális öndefinícióját, továbbá közvetítő szerepük van a fiziológiai, affektív és viselkedéses válaszok létrejöttében. A szexuális információfeldolgozás folyamatában mind a kultúra által közvetített szexuális forgatókönyvek és mítoszok, mind a diszfunkcionális szexuális attitűdök, sémák és modalitások aktiválódása kitüntetett szerepet játszik.

Restricted access

-pszichológiában.) Pszichológia 15 405 434 Pataki F. (1997) Az önéletírás "dramaturgiája": az élettörténeti forgatókönyvek

Restricted access

Kessler, T. , Hollbach, S. , (2005) Group-based emotions as determinants of ingroup identification. Journal of Experimental Social Psychology, 41, 677–685. László J. (1981) Tárgyi és személyközi forgatókönyvek az

Restricted access