Search Results

You are looking at 1 - 10 of 21 items for :

  • "genetic study" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Commentary on: Are we overpathologizing everyday life? A tenable blueprint for behavioral addiction research

Can the emerging domain of behavioral addictions bring a new reflection for the field of addictions, by stressing the issue of the context of addiction development?

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Philippe de Timary and Pierre Philippot

, Y. A. ( 2014 ). Neuroimmune pathways in alcohol consumption: Evidence from behavioral and genetic studies in rodents and humans . International Review of Neurobiology , 118 , 13 – 39 .

Open access

., Fearon , R. M. P., van IJzendoorn , M. H., Fonagy , P., & Schuengel , C. ( 2003 ). The importance of shared environment in mother-infant attachment security: a behavioral genetic study

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Máté Kapitány-Fövény, Róbert Urbán, Gábor Varga, Marc N. Potenza, Mark D. Griffiths, Anna Szekely, Borbála Paksi, Bernadette Kun, Judit Farkas, Gyöngyi Kökönyei, and Zsolt Demetrovics

college students was collected in the context of a behavioral genetic study. The advertisements were posted in universities and colleges. Inclusion criteria was the willingness to provide genetic sampling. Only one exclusion criterion was applied (i

Open access

Absztrakt

Jelen tanulmány elsődleges célja, hogy áttekintse a diszlexia meghatározásának módszertani buktatóit, bemutassa a diszlexia első genetikai vizsgálatait, valamint a géntérképezés elmúlt öt évben született eredményeit. Az utóbbi különösen „forró” téma, mivel számos jelenleg folyó kutatás verseng az első olyan megbízható modell megalkotásában, amely a diszlexia valódi és megbízható genetikai faktorára derít fényt. A géntérképezési vizsgálatok több kromoszómán tíz olyan területet azonosítottak, amelyet DYX területeknek nevezünk. Újabb genetikai vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a DYX területeken négy olyan gén található, amely a diszlexiához köthető: DYX1C1 a 15-ös, KIAA0319 és DCDC2 a 6-os, és ROBO1 a 13-as kromoszómán. A funkcionális vizsgálatoknak azt is sikerült kimutatnia, hogy mind a négy gén különleges szerepet játszik az agyfejlődésben, ugyanakkor joggal feltételezhető, hogy ezek a gének és területek csupán egy töredékét képviselik a human lexinomnak. A human lexinom fogalma, amelyet a közelmúltban Gibson és Gruen (2008) vezetett be, magában foglal minden olyan genetikai összetevőt, amely meghatározóan felelős a nyelv és olvasás fejlődéséért.

Restricted access

.) Education and Class The Irrelevance of IQ Genetic Studies. V-XIV. Oxford Science Publications , Clarendon Presse, Oxford Halsey , A. H. , Lauder , H

Restricted access

) Mental and Physical Traits of Thousend Gifted Children . Genetic Studies of Genius . Vol. I . (2nd edition) Stanford University Press , California Terman

Restricted access

. 36. Terman , L. M. ( 1925 ): Genetic Studies of Genius . Vol. 1 . Mental and Physical Traits of a Thousand Gifted Children . Stanford, CA , Stanford University Press . 37

Restricted access

W. B. Miller 2001 Genetic influence helps explain variation in human fertility: evidence from recent behavioral and molecular genetic studies Current Directions in

Restricted access

. J. C. Raven 1936 Mental tests used in genetic studies: The performance of related individuals on tests mainly educative and mainly reproductive University of

Open access

Terman , L. M. (1925) Genetic studies of genius. Vol. 1. Mental and physical traits of a thousand gifted children. Stanford University Press, Stanford, CA Torrance , E. P. (1963) Education and the creative

Restricted access