Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "genetic study" x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • All content x
Clear All

473 Sztrókay, K., 1940: A recski ércek ásványos összetátele és genetikai vizsgálata (The mineralogical composition and genetic study of the Recsk ores). - Mathematikai és Természettudományi

Restricted access

studies on sedimental and hydrothermal barite crystals of Hungary). -- Földtani Közlöny, 124/1, pp. 43-57. Magyarországi üledékes és hidrotermás baritkristályok összehasonlító ásványtani-genetikai vizsgálata (Comparative mineral-genetic

Restricted access