Search Results

You are looking at 1 - 10 of 204 items for :

  • "health behaviors" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

health behaviour ( Küster-Boluda & Vidal-Capilla, 2017 ). In line with global trends, the market share of functional foods face explosive growth in East-Central Europe, too, and research on habits, expectations, and attitudes of targeted consumer groups

Open access

behaviour during gestation on pregnancy outcome. J. Subst. Abuse, 1997, 9 , 63–76. Graubard B. I. The effect of positive and negative health behaviour during gestation on pregnancy

Restricted access

during pregnancy and after childbirth. British Medical Journal , 323: 257—260. Faden, V.B., Hanna, E., Graubard, B.I. (1997): The effect of positive and negative health behaviour during gestation on pregnancy outcome

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Tzu Tsun Luk, Man Ping Wang, Chen Shen, Alice Wan, Pui Hing Chau, John Oliffe, Kasisomayajula Viswanath, Sophia Siu-chee Chan, and Tai Hing Lam

Chinese. Identifying sociodemographic and health behavioral risk factors associated with PSU can help identify at-risk population for further research and guide targeted interventions. Most related studies to date were conducted in relatively small

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

A leendő orvosok vélemény- és attitűdformáló hatása, példaképszerepe az egészséggel kapcsolatos ismeretek és szemlélet formálásában nemcsak a betegek, hanem rajtuk keresztül a hozzátartozók, a tágabb népesség körében is érvényesül. Azért fontos megismerni már tanulmányaik során egészségmagatartásukat és az arra ható tényezőket, hogy azt szükség esetén formálni lehessen. Célkitűzések és módszer: A jelen vizsgálat az orvostanhallgatók egészségi állapotának és egészségmagatartásának felmérése céljából történt a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Általános Orvostudományi Karának I–V. évfolyamain magyar nyelven tanuló orvostanhallgatók körében, kérdőíves adatfelvétellel. A kérdőív a demográfiai adatokon túl az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. Eredmények: A debreceni orvostanhallgatók közel háromnegyede jónak, illetve nagyon jónak ítéli egészségi állapotát; csaknem mindannyian úgy vélekednek, hogy sokat, illetve nagyon sokat tehetnek az egészségükért. A hallgatók csaknem kétharmada soha nem dohányzott; 15%-uk napi rendszerességgel szív cigarettát. Alkoholt a hallgatók több mint négyötöde fogyaszt, de leginkább csak alkalmanként. Egynegyedük kipróbált már valamilyen kábítószert, a leggyakrabban marihuánát, illetve altatót és nyugtatót orvosi javaslat nélkül. A debreceni orvostanhallgatók adatait az átlagnépesség azonos korosztályával összehasonlítva elmondható, hogy az orvostanhallgatók közül kevesebben dohányoznak, és a naponta dohányzók aránya is kisebb; közel 50% a heti rendszerességgel italozók aránya. Következtetések: Az orvostanhallgatók közt korábban történt felmérések és a jelen vizsgálat eredményeit összehasonlítva a szerhasználat gyakorisága nem emelkedett lényegesen. Aggasztó azonban, hogy a hallgatók körében szignifikánsan magasabb a lelki egészség zavarára utaló pontszám átlaga, mint a hasonló korú átlagnépesség körében.

Restricted access

status and health behaviors in adolescence: a review of the literature. Journal of Behavioral Medicine , 30(3): 263–285. Chen E Socioeconomic status and health behaviors in adolescence

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Rosta, Zsuzsanna Almási, István Karácsony, Barna Konkolÿ Thege, and Katalin Hegedűs

.: Health behaviour survey among medical students. [Az egészségi állapot és az egészség-magatartás vizsgálata orvostanhallgatók körében.]. Orv. Hetil., 2008, 149 , 2165–2171. [Hungarian] Ádány R

Open access

: 2018. 09. 26.] 5 Kovács K. E., Nagy B. E. & Hegedűs R. (benyújtva) The Connection between Health Behaviour and Academic Achievement among Hungarian Adolescents in an

Open access

Cole, M., & Cole, S.R. (1997). Fejlődéslélektan . Budapest: Osiris Kiadó Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O., et al. (Eds., 2004). Young people’s health in context. Health behaviour

Restricted access

. Bridle , C. , Riemsma , R.P. , Pattenden , J. , Sowden , A.J. , Mather , L. , Watt , I.S. , et al. ( 2005 ). Systematic review of the effectiveness of health behavior interventions based on the Transtheoretical Model . Psychology and Health

Restricted access