Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • "health behaviors" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

status and health behaviors in adolescence: a review of the literature. Journal of Behavioral Medicine , 30(3): 263–285. Chen E Socioeconomic status and health behaviors in adolescence

Restricted access

Tanulói egészségmagatartási csoportok jellemzői és azok területi megoszlása

The Characteristics and Territorial Distribution of Student Clusters in The Light of Health-Behaviour

Educatio
Author: Karolina Eszter Kovács

: 2018. 09. 26.] 5 Kovács K. E., Nagy B. E. & Hegedűs R. (benyújtva) The Connection between Health Behaviour and Academic Achievement among Hungarian Adolescents in an

Open access

Egészségmagatartás serdülőkorban – Mi történt az ezredforduló után?

Health Behaviour in Adolescents – What Has Happened since the Millennium?

Educatio
Authors: Ágnes Németh, Zsolt Horváth, and Dóra Várnai

., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., … & Barnekow, V. (2012, eds) Social Determinants of Health and Well-being among Young People. Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study

Open access

Túl az etikán – a humán kutatások kockázatérzékenysége és pszichológiai aspektusai

Beyond ethics – risk sensitivity and psychological aspects of human research

Scientia et Securitas
Author: Valéria Csépe

Opinion in Psychiatry Vol. 22. No. 2. pp. 218–223. 4 Chapman, G. B., & Coups, E. J. (2006) Emotions and preventive health behavior: Worry, regret, and

Open access
Educatio
Authors: Karolina Eszter Kovács and Beáta Erika Nagy

) Socioeconomic Status,Psychosocial Health and Health Behaviors Among Hungarian Adolescents. European Journal of Public Health, Vol. 17. No. 4. pp. 353–360. 16

Open access

connection with health behavior (Health-Behaviour of Students Learning in Sports Schools and Traditional Schools 2017 project [Sportiskolák és Hagyományos Köznevelási Intázmányek Tanulóinak Egészságmagatartása 2017 kutatás]; Kovacs, 2018 ). Students who

Open access

whether any territorial differences in health behavior among sport school students can be detected. The sample consists of students learning at 9th, 10th, 11th, and 12th grades in sport schools (grammar or vocational schools) in the seven regions of

Open access

and Powell , Kenneth , ‘ Relationships between exercise or physical activity and other health behaviors ’ ( 1985 ) 100 ( 2 ) Public health reports 172 – 80 . Burton , Paul

Full access

in the experiment was especially cumbersome and caused problems. It should be noted that several compromises must be made during research in SL. However, research in virtual space also provides great benefits. In a study related to health behavior in

Open access

A modern társadalomban a vallás jelentősen átalakult; nem csak a vallás intézményes háttere, hanem a hittartalmak, a valláshoz való viszonyulás, a vallásgyakorlás formái is. Míg korábban a vallás fogalma mindenki számára egyértelmű volt, manapság a hit, a spiritualitás és a vallásosság már nem fonódnak olyan szorosan össze. Serdülőkorban az egyéni életút és életcélok vonatkozásában, a világkép megalapozásában, az értékek és erkölcsi elvek integrálásában egyfajta útkeresés zajlik. Az identitáskeresés pedig szorosan összefügg a spirituális fejlődéssel. Tanulmányunk célja a vallásgyakorlás, a valláshoz való viszonyulás feltérképezése a szegedi középiskolás ifjúság körében, beleértve a vallási hovatartozást, a vallási aktivitást, a spirituális és vallási hittartalmak elfogadását, a vallás fontosságát életükben, valamint a spirituális jóllétet. Az elemzéshez a Szegedi Ifjúságkutatás 2010-es adatbázisát használtuk fel (N = 656). Saját mintánk vallási aktivitása nem tér el jelentősen sem az országos reprezentatív vizsgálatok eredményeitől, sem más hazai kutatások eredményeitől, ellenben jóval elmarad az amerikai fiatalok értékeitől. Klaszteranalízis segítségével a fiatalok négy csoportját sikerült elkülöníteni a valláshoz/spiritualitáshoz való viszonyulásuk alapján: vallást elutasító nem hívők; vallásra/spiritualitásra nyitottak; vallásos/spirituális hívők; misztika és vallás híján boldogulók – ezek nagyjából lefedik a Lambert által leírt csoportokat. A középiskolások vallásossága/spiritualitása tehát sokszínű, és összefügg lelki egészségükkel, egészség-magatartásukkal.

Restricted access