Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for :

  • "herbal medicine" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All
Hungarian Medical Journal
Authors: Yousif Asiri, Abdlatif Al-Dhawailie, Saleh Alqasoumi, Mohammed Al-Yahya, and Syed Rafatullah

Firenzouli, F. et al.: Symposium on pharmacovigilance of herbal medicine, London, March 28, 2006. Barnes, J.: Pharmacovigilance of herbal medicines: a UK

Restricted access

. 2016; 22: 262–279. 3 Hodges PJ, Kam PC. The peri-operative implications of herbal medicines. Anaesthesia 2002; 57: 889–899. 4 Kellermann AJ, Kloft C. Is there a

Open access

Absztrakt:

A gyógyászatban felhasznált, valamint táplálékkiegészítőként alkalmazott növényi eredetű készítményeknek, gyógyszereknek manapság még több mint a 90%-a a magasabb rendű hajtásos növényekből származik, ugyanakkor egymástól független körülmények miatt is egyre nagyobb figyelem irányul a különböző alacsonyabb szerveződésű, fotoszintetizáló algaszervezetek ilyen irányú alkalmazására. Az elmúlt 50 évben a szerkezetazonosító módszerek fejlődésével, az alga-tömegprodukciók, valamint a mesterséges alga termesztését (tenyésztését) lehetővé tévő technológiák előretörésével számos szénhidrát, peptid, terpenoid, alkaloid és fenoloid típusú komponens különböző biológiai aktivitással került leírásra algákból. Ezzel egyidejűleg részben tradicionális okokból, részben napjaink klinikai, preklinikai vizsgálataira alapozva néhány algafaj szárított terméke közvetlen felhasználásra kerül táplálékkiegészítőként, gyógyhatású készítményként. A továbbiakban áttekintjük az algák felhasználásának, alkalmazásának történeti hátterét, gazdasági jelentőségét, anyagcseréjük sajátosságait. A változatos metabolittermelést egyes algafajok néhány különleges hatással rendelkező molekuláinak jellemzésén keresztül mutatjuk be. A közvetlen felhasználással is bíró mikroalgák (Spirulina sp., Chlorella sp., Haematococcus sp., Dunaliella sp.) kapcsán hatóanyag-mintázatukat, ismert preklinikai és klinikai vizsgálatok eredményeit áttekintve ismertetjük azok alkalmazási területeit. Orv Hetil. 2018; 159(18): 703–708.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Árpád Soós, Norbert Jeszenői, Katalin Darvas, and László Harsányi

dissertation. Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, 2004. [Hungarian] 8 Skinner, C. M., Rangasami, J.: Preoperative use of herbal medicines: a patient

Open access

Alternat Med. 2012; 2012: 409568. 20 Bensoussan A, Myers SP, Drew AK, et al. Development of a Chinese herbal medicine toxicology database. J Toxicol Clin Toxicol. 2002; 40: 159

Open access

Soós, S. Á., Jeszenői, N., Darvas, K., et al.: Herbal medicine use by surgery patients in Hungary: a descriptive study. BMC Complement. Altern. Med., 2015, 15, 358. 8

Open access

A szerzők célja a hagyományos kínai orvoslás mibenlétének pontos meghatározása. A kínai orvoslásnak saját, jellegzetes ismeretrendszere van, ami alapvetően meghatározza a terápiás eljárásait (akupunktúra, manuálterápia és fitoterápia). A szerzők részletesen bemutatják a kínai orvoslás elméleti alapvetéseit: az emberi szervezet rendes és kóros jelenségeinek működési modellek alapján történő osztályozását és a nagyfokú terápiás individualizációt. A kínai orvoslás mai gyakorlatát a kínai modellen keresztül mutatják be, amelyben nagy hangsúlya van a modern medicina és a hagyományos kínai orvoslás integrációjának. A kínai orvoslás mai gyakorlata elképzelhetetlen a modern orvostudománnyal való ötvözés nélkül. Ezen alapelv áthatja a kínai orvoslást az oktatás, az ellátás és a kutatás területein is. Ha pontos válaszokat kívánunk kapni a kínai orvoslással kapcsolatos tudományos kérdésekre, akkor az első teendő a kínai orvoslás elméleti hátterének egzakt körvonalazása, valamint a kínai orvoslás alkalmazási lehetőségeinek kínai gyakorlaton keresztüli megismerése. Az ilyen alapvetések tisztázása nemcsak a tudományos kutatás, hanem a szakmai szabályozás szempontjából is hasznos lehet. Orv. Hetil., 2012, 153, 723–731.

Open access

–E386. 5 Chai, S., To, K. K., Lin, G.: Circumvention of multi-drug resistance of cancer cells by Chinese herbal medicines. Chin. Med., 2010

Restricted access

. Indian J. Endocr. Metab., 2011, 15 (Suppl. 1), S17–S24. 27 Arentz, S., Abbott, J. A., Smith, C. A., et al.: Herbal medicine for the management of polycystic ovary

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Fumihiko Fujita, Yasuhiro Torashima, Yusuke Inoue, Shinichiro Ito, Kazuma Kobayashi, Kengo Kanetaka, Mitsuhisa Takatsuki, and Susumu Eguchi

loss and nutritional disorders can be expected. Tsumura Daikenchuto Extract Granules (DKT, TJ-100) is a traditional herbal medicine agent that has clinical effects on intestinal obstruction after laparotomy [ 1 ] and is used widely in the

Open access