Search Results

You are looking at 1 - 10 of 46 items for :

  • "higher-education policy" x
  • All content x
Clear All

Education Policy and Governance. Houndmills (UK), Palgrave Macmillan. pp. 38–56. 27 Veres P. (2016a) Az 1998–2014 közötti korszak áttekintése a

Open access

Trow , M. ( 1974 ). Problems in the transition from elite to mass higher education. Policies for higher education . Paris, France : OECD . Ukrainian Center for Educational Quality Assessment

Open access

Absztrakt:

A bizalom nem pusztán általános szervezeti-közösségi szempontból érinti a felsőoktatást. A hallgatók továbbtanulási motivációiban, a fenntartók és az állami irányítás szervezeti megoldásaiban és az egyéni, illetve finanszírozási döntésekben jelentős szerepe van a bizalomnak, így azok konkrétan befolyásolják az egyetemi működést, irányítási és pénzügyi szempontból egyaránt. A tanulmány empirikus kutatások alapján elemzi, hogy a magyar felsőoktatást jelentős közbizalom övezi, a nemzetközi kitekintés pedig jelzi, hogy a társadalom politikai polarizációja kihathat az egyetemek megítélésére is, amint ez az USA-ban történt. A továbbtanulási adatok elemzése a hallgatói bizalom stabilitását bizonyítja, miközben a felsőoktatás-politika orientáló prioritásainak elfogadása csak részben jellemző a jelentkezőkre. A bizalom elvének érvényesülése a felsőoktatási irányításban hatékonyabb megoldásokhoz vezet, mint a bürokratikus és a bizalmatlanságon alapuló túlszabályozás, amit egy alternatív modell bemutatásával is szemléletet a tanulmány.

Open access

Environment. Internationalisation of Higher Education Policy in Europe. ACA Papers . Bonn: Lemmens. Kalvemark T. Higher Education in a Changing Environment

Restricted access

117 Ladányi, A. (2000): Klebelsberg felsőoktatási politkája (Klebelsberg’s Higher Education Policy). Budapest: Argumentum Kiadó és Nyomda. Ladányi

Restricted access
Educatio
Authors: Zsuzsanna Banász, Vivien Valéria Csányi, András Telcs, and Zsolt Tibor Kosztyán

. (2017) The Seven Deadly Sins of World University Ranking: A Summary from Several Papers. Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 39. No. 1. pp. 104–115. https

Open access

Collaboration between researchers from academic and non-academic organisations

A case study of co-authorship in 12 Hungarian universities

Acta Oeconomica
Authors: A. Inzelt and A. Schubert

European University’. www.enid-europe.org ou www.prime-noe.org Laredo, Ph. (2007): Revisiting the Third Mission of Universities: Toward a Renewed Categorisation of University Activities? Higher Education

Restricted access

): Higher Education Policy, Enrollment, and Income Inequality . Social Science Quarterly , 89 ( 1 ): 217 – 235 . Burja , C. – Burja , V. ( 2013 ): Education’s Contribution to

Restricted access
Educatio
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz, and Marta Jaworska

Dobbins, M. & Knill, C. (2009) Higher Education Policies in Central and Eastern Europe: Convergence toward a Common Model? Governance , Vol. 22. No. 3. pp. 397

Open access

Universities. Higher Education Policy, Vol. 20. pp. 477–493. 5 Braun, D. & Merrien, F. (1999) Towards a Model of Governance for Universities? A

Open access