Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for :

  • "homelessness" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Steve Sharman, Jenny Dreyer, Luke Clark, and Henrietta Bowden-Jones

Introduction Homelessness involves a complex array of inter-woven contributing factors and consequences, which can include gambling, drugs, and alcohol misuse. Homelessness can often result from poverty ( O’Callaghan et

Open access

-482. Cassel, J. (1976): The contribution of the social environment to host resistance. American Journal of Epidemiology, 141: 798-814. Cohen, C. J., Sokolovsky (1983): Toward a concept of homelessness. Journal of Gerontology

Restricted access

Lukacs J., Tubak V., Mester J. és mtsai: Conventional and molecular epidemiology of tuberculosis in homeless patients in Budapest, Hungary. J. Clin. Microbiol., 2004, 42 , 5931–5934. Mester J

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Tran Duc Anh Ly, Linda Hadjadj, Van Thuan Hoang, Ndiaw Goumbala, Thi Loi Dao, Sekene Badiaga, Herve Tissot-Dupont, Philippe Brouqui, Didier Raoult, Jean-Marc Rolain, and Philippe Gautret

Introduction Little information is available about gastrointestinal bacterial infections in homeless populations. During 2015–2016 a multistate outbreak of Shigella occurred among homeless persons in Oregon, USA. There, the homeless accounted for

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A WHO adatai szerint évente több mint 2 millió ember hal meg alkoholabúzus miatt. Az alkoholt fogyasztók egy része a sürgősségi betegellátó rendszerben jelenik meg. Van, aki csupán józanodás céljából, van, aki az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható baleseti sérülés miatt, és van, aki az ehhez köthető belgyógyászati betegségei következtében. Célkitűzés: Kutatásunk céljául tűztük ki, hogy feltárjuk, hány alkoholbefolyásoltság alatt álló beteg kerül be a kórházi sürgősségi ellátórendszerbe, illetve a finanszírozás szempontjából mekkora terhet rónak az ellátóosztályra. Módszer: Kutatásunkat a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Sürgősségi Betegellátó Tanszékének Sürgősségi Betegellátó Osztályán végeztük, a 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban. Mintánkat a Sürgősségi Betegellátó Osztályon megjelent, alkoholbefolyásoltság alatt álló, felvételre jelentkező betegek alkották (n = 1326). Az adatokat dokumentumelemzés keretén belül értük el. Az adatok elemzését SPSS 22.0 statisztikai szoftverrel végeztük. Eredmények: A bekerülő betegek 78%-a férfi volt. A minta átlagéletkora 50 ± 14,518 év volt. A lakhellyel rendelkezők a minta 71,1%-át, míg a hajléktalan betegek a 28,9%-át képezték. A triage-skála szerint 608 beteg a T5-ös kategóriába került, mivel csak detoxikálásra volt szükségük. A tudatszint tekintetében a betegek 93,7%-a a Glasgow Kóma Skála (GCS) szerinti 14 vagy 15 pontot kapott. A betegek 14,6%-a nem várta meg az orvosi vizsgálatot. A járó- és fekvőbeteg-ellátás keretén belül is, ezen betegek ellátása nyereségesnek mondható a vizsgált változók tekintetében. Következtetés: A sérülések diagnosztikája és ellátása a hazai irányelveknek megfelelően történik. A várttal ellentétben ezen betegek ellátása nyereséges az osztály számára, bár a kiadások szempontjából csak a fix költségek kerültek összegzésre. Orv Hetil. 2019; 160(43): 1698–1705.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Erika Marek, Réka Kalmár, Nóra Faubl, Zsuzsa Orsós, and Tímea Németh

Absztrakt:

Bevezetés: Kutatásaink során egészségügyi dolgozók körében vizsgáltuk a legnagyobb hazai etnikai kisebbséggel, a roma populációval kapcsolatos előítéletek jelenlétét az egészségügyi ellátás során. Célkitűzés: Válaszokat kerestünk arra, hogy az ellátórendszerben esetlegesen jelen lévő előítélet mennyire befolyásolhatja ezen csoportok ellátáshoz való hozzáférését, az ellátás minőségét és ezeken keresztül a páciensek egészségét. Módszer: Félig strukturált interjúkat készítettünk 2017. június és 2018. május között 13 interjúalannyal. A diktafonnal rögzített interjúk leiratát kvalitatív módszerekkel értékeltük. Eredmények: Válaszadóink általánosságban megerősítették az előítéletek jelenlétét az egészségügyi ellátórendszerben. Kevéssé jellemző az előítéletes attitűd és diszkriminatív magatartás azokon az osztályokon, ahol eleve gyakoribb a hátrányos helyzetű (HIV-pozitív, hajléktalan) betegek előfordulása (például infektológia). Az előítéletesség nem kifejezetten a roma etnikai kisebbség felé irányul, hanem kiterjed olyan populációkra is, amelyek rossz társadalmi-gazdasági körülmények között, mélyszegénységben élnek, vagy amelyek rossz egészségi állapotának hátterében önromboló magatartásformák feltételezhetők (alkoholizmus, droghasználat). Válaszadóink határozott véleménye szerint az esetleges előítéletesség nem vezet a mindenki számára hozzáférhetőnél rosszabb ellátáshoz, sőt gyakran inkább pozitív diszkrimináció valósul meg. Az előítéletesség közvetlenül nem vezet rosszabb egészségi állapothoz, az azonban nem zárható ki, hogy közvetve hozzájárulhat, amennyiben a beteg egy korábban megélt vagy vélt negatív tapasztalat miatt a későbbiekben nem fordul időben orvoshoz. Következtetés: Felméréseink megerősítették a romák iránti előítéletesség alkalomszerű jelenlétét a hazai egészségügyi ellátórendszerben, vizsgálatunk alapján azonban a roma populáció rosszabb egészségi mutatóihoz ez kevéssé járul hozzá. Eredményeink felhívták a figyelmet arra is, hogy a megelőzés szempontjából kulcsfontosságú mindkét fél edukációja, valamint az ellátók kiégésprevenciója. Orv Hetil. 2020; 161(19): 789–796.

Open access

Molnár G. The homeless health care services, with special respect to their psychological state. In: Glatz F. (ed.) Living situation, quality of life, dead-ends and ways out. [A hajléktalanok egészségügyi ellátása

Restricted access

] 9 Zrínyi M, Balogh Z. Student nurse attitudes towards homeless clients: a challenge for education and practice. Nurs Ethics 2004; 11: 334–348. 10 Thornicroft G

Open access

, L. & Bowden-Jones , H. ( 2015 ). Rates of problematic gambling in a British homeless sample: A preliminary study . Journal of Gambling Studies , 31 ( 2 ), 525 – 532 . Stewart

Open access

UK and were associated with injecting drug users and homeless persons [ 29 ]. E- and T-MRSA strains did not produce Panton-Valentine leukocidin (PVL). PVL-negative ST1-IVa-t127 MRSA strains have been previously described in several

Restricted access