Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "ifjúság" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

. (eds.): Ifjúság szociológia. Belvedere, Szeged, 2006, 69–94. [Hungarian] Zinnecker J. Ifjúság szociológia 2006

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Helga Judit Feith, Dóra Melicher, Gábor Máthé, Edina Gradvohl, Rita Füzi, Sarolta Darvay, Zsófia Hajdú, Emília Nagyné Horváth, Zsuzsanna Soósné Kiss, Ilona Bihariné Krekó, Katalin Földvári-Nagy Lászlóné Lenti, Edit Molnár, Tünde Szalainé Tóth, Veronika Urbán, Adrienn Kassay, and András Falus

Youth 2012. [Fiatalok kockázati magatartása. In: Székely, L. (szerk.): Magyar Ifjúság, 2012.] Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian] 3 Németh

Open access

-, secondary school children and students. (In Hungarian: Ifjúság-egészség-sport. A sportolás hatásának átfogó háttérvizsgálata általános és középiskolások, illetve egyetemisták körében.) Magyar Sporttudományi Füzetek-XI. Magyar Sporttudományi Társaság

Restricted access

. [Hungarian] 37 Bácskai, E., Gerevich, J.: Youth and drog use. [Ifjúság és drogfogyasztás.] Animula Kiadó, Budapest, 1997. [Hungarian] 38

Restricted access

Ifjúság 2012.] Kutatópont, Budapest, 2013; pp. 316–330. [Hungarian] 27 Tomcsányi T, Fodor L. Helping relationship, helping syndrome, helping identity. In: Pálhegyi F. (ed

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Éva Bíró, Ilona Balajti, Róza Ádány, and Karolina Kósa

Bauer B., Szabó A.: Ifjúság 2004. Gyorsjelentés. Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, 2005. Szabó A. Ifjúság 2004. Gyorsjelentés

Restricted access

293 294 Vadas, Zs.: ”Cleaning lady” with a diploma. [Diplomás „takarítónő”.] Magyar Ifjúság, 1978, 22 , 18–19. [Hungarian

Open access

Pikó B. (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest, 2005. Ifjúság, káros szenvedélyek és

Open access

. Szöllősi, G.: About the connection between domestic violence and the social work. [A családon belüli bántalmazás és a szociális szakma viszonya.] Család, gyermek, ifjúság, 2003, 12 (1), 5–24. [Hungarian] Morvai, K

Restricted access

modern culture. [Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban.] L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2005. [Hungarian] Pikó, B., Barabás, K., Markos, J.: Health risk behaviour of a medical student

Restricted access