Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "institutional autonomy" x
  • All content x
Clear All

, S. (2002): Institutional Autonomy between Myth and Responsibility. In: Barblan, A. (ed.), Autonomy and Responsibility. The University’s Obligations for the 21st Century. Observatory Magna Charta Universitatum . Bologna: Bononia University Press, pp

Restricted access

Absztrakt:

A magyar felsőoktatás meghatározó nemzetközi környezetét elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség jelentette a vizsgált időszakban. Az elemzés három szinten történik. Az első a kormányzati szint, amely a Bologna-reform dokumentumai alapján követhető. A második az intézményi szint, az Európai Egyetemi Szövetség keretében végzett vizsgálatok, elemzések alapján. Végül a szubsztantív szintet azok a kutatások jelentik, amelyekről az Európai Szociológiai Társaság tudományos rendezvényei számolnak be. Két konkrét témával foglalkozik részletesebben az írás, az intézményi autonómia kérdésével és az Európába történő tömeges bevándorlásból adódó felsőoktatási feladatokkal.

Open access

The essay surveys Hungarian higher educational reform in a historical perspective Higher education is a special branch of public administration, where investment to human capital is of corollary importance even if the educational, research and fiscal autonomy of the given institutions is fully respected. The author investigates the legal aspects of how government oversight and supervision (as envisaged in the communist model) has been dismantled over the past 25 years in Hungary. There is no doubt: with the development of institutional autonomy, state subsidies decline and higher educational institutions need to make an increasing effort to simultaneously maintain financial stability, meet market demands and reverse the current trend of deterioration regarding the quality of education. It is for this reason that the negotiations between higher educational institutions and the state must remain within the legal frameworks so that government supervision will not transform into total neglection.

Full access

., Dubois, H. F. (eds.).: Governing Public Hospitals, Reform strategies and the movement towards institutional autonomy. European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, Copenhagen, 2011

Restricted access
Educatio
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz, and Marta Jaworska

intézményirányítási reform. Új pedagógiai Szemle , Vol. 59. No. 12. pp. 3–42. 6 Bergan, S. (2002) Institutional Autonomy between Myth and

Open access

financing HEIs to care about and improve study success. However, it should be acknowledged that England has a fairly tight admissions system (institutional autonomy has been retained and is not regulated), which contributes to higher rates of study success

Open access