Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "intermediate" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A tanulmány az értékelt iskolai univerzális prevenciós programok irodalmát összegzi. 3 releváns adatbázis körében, a kérdést megjelenítő kereső algoritmus alapján 8 általános prevenciós program 9 értékelése kerül bemutatásra. Négy közbülső célt azonosítottunk, melyek a (problémás) szerencsejáték használattal kapcsolatban kedvező irányú változást idéztek elő: 1) ismeretátadás; 2) hiedelmek lebontása; 3) attitűdök befolyásolása; 4) készségfejlesztés. Az értékelt programok egy- vagy többüléses intervenciók, tartalmaznak interaktív és/vagy multimédiás elemeket, egy kivételével mindegyik eszköztárában szerepel frontális előadás. Eredményeink a szerencsejáték használat kockázatainak csökkentésére a komplex programok alkalmazását javasolják.

Open access

Absztrakt:

A szervezeti bizalom klíma kvalitatív vizsgálatát Ötperces beszédminta elemző eljárás (Magaña et al. 1986) segítségével végeztük el középszintű oktatási intézményekben (N = 112). Az interjúk szövegét Atlas.ti programmal előzetesen kialakított kategóriák (érzelmi valencia, kényszer, szándék, közösség) alapján elemeztük, az eredményeket összevetettük az érzelmi klíma kérdőív (Wiesenfeld et al. 1997) alskáláival.

Az azonosított nyelvi markerek a bizalom kognitív és érzelmi alapjai szerint eltértek. A kiszámíthatóság jelei: a kedvező érzelmi viszonyulás, a vezetői kényszer elfogadása, a külső szakmai kényszerek és a diákokkal kapcsolatos kényszerek említésének hiánya. Az érzelmi bizalomalapok markerei: a többes szám első személy használata, a kollegiális és a fizikai feltétel kényszerek hiánya, valamint az autonómiaérzet a diákokkal a szakmai munka kapcsán.

Open access

't require much preparation from the teacher which can be an important aspect when deciding on a certain activity to be done in the classroom. – Choosing activities that can be done at various levels (elementary, pre-intermediate, intermediate and above) and

Open access

% of fathers have no knowledge of any languages. Fifteen percentage of mothers and 5% of fathers speak a foreign language at least intermediate level. According to Csapó (2001) it can be observed that the mother's level of education improves

Open access

16–17, whose general level of English was intermediate (B1–B2, CEFR). Out of three weekly sessions of their usual English language course with the corresponding EFL teacher, the learners had one session of ICT use. The total number of hours of those

Open access

to a concert should be organized at least twice in one school year. The intermediate phase – attending a concert, or going to the concert, must be thoroughly prepared. At the beginning of the school year, and after defining a group of students

Open access

Foreign language skills come under the spotlight in higher education (HE) in Hungary. At present, Hungarian HE students are required to pass at least one intermediate level general or professional language exam in order to earn a degree, but from 2020, having an intermediate language exam will be a requirement for admission to HE. Thus, it is important to examine the foreign language-learning attitude of HE students as well as their family background that could affect their attitude. Expansion brought several non-traditional student groups to HE, which used to attract only the most talented upper-class students. However, a number of research studies highlight that motivation, attitude to learning, and the socioeconomic background of the students are influential factors not only in HE but also in foreign language learning. In this study, we present the results of our quantitative analysis performed on the Hungarian subset of the IESA-TESSCEE II. 2014 database developed by CHERD-Hungary. Using cluster analysis, the students could be clustered into four categories. Our results show that students whose parents have a low level of education are mainly motivated by the requirement to pass the necessary language exam to earn a degree. Students with a language certificate are driven by cultural interest to learn a foreign language. Students in Master Degree programs experience the practical benefits of learning a foreign language. Significant correlations between language attitude and the financial status of the family were not detected.

Open access

, 2003 ). As intermediate structures, they manage autonomy and interdependent structures and processes, and try to explore new paths in learning and cooperation between individuals and institutions ( Rauch, 2013 , 2016 ). Some of the basic aspects of

Open access

extra points for OKJ certification. The disappointment in the program is higher among those who have passed the intermediate language exam than other reasons, and the uncertainty in the causes is typical of students belonging to the ethnic group and

Open access

; Posch & Altrichter, 1993 ; Rauch & Scherz, 2009 ). Less bureaucratic steering generates a need for alternative coordination. Intermediate structures ( Czerwanski, Hameyer, & Rolff, 2002 ) such as networks are conceived and expected to fill a structural

Open access