Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "internethasználat" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

NRC, Ariosz (2014) Lakossági internethasználat. Online Piacfelmérés 2013. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. http://nmhh.hu/dokumentum/162930/lakossagi_internethasznalat_kutatasi_osszefoglalo_2013.pdf

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja a média, főként az internet szociális viselkedésre gyakorolt hatásának elemzése serdülőkorban. A munka első része a szociális viselkedést irányító kompetencia összetevőivel, illetve a szociális tanulás folyamatával foglalkozik. A tanulmány második nagy egysége azt vizsgálja meg, hogy van-e különbség az online és az offline környezetben alkalmazott szociális viselkedési formák között, és mindez hogyan hat a serdülők társas kapcsolatainak alakulására. Az empirikus vizsgálatokból nyert adatok inkább azt mutatják, hogy az internet használata alapvetően nem változtatja meg a fiatalok szociális viselkedését és társas kapcsolatrendszerét.

Open access

Irodalom/References 1 Albert F. – Dávid B. – Molnár Sz. (2007) Az Internet-használat és a társadalmi tőke időbeni alakulása Magyarországon. Szociológia Szemle

Open access

): Taszitások és vonzások - Az internethasználat terjedését meghatározó tényezök Magyarországon. Szakdolgozat. [The elements which Effect the Diffusion of the Internet in Hungary - Thesis] ELTE Rogers, E.M. (1995

Restricted access