Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "konfliktus" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All

. L ADÁNYI ZS. , R AKONCZAI J. & D EÁK J. Á. , 2012 . A belvízelvezető csatornák és a klí-maváltozás hatása egy dél-Magyarországi szikes élőhelyre In: Kockázat — Konflik-tus — Kihívás: A VI . Magyar Földrajzi

Restricted access