Search Results

You are looking at 1 - 10 of 29 items for :

  • "legitimacy" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Connolly, W. ed. (1994): Introduction: Legitimacy and Modernity. In Connolly, W. ed.: Legitimacy and the State . Oxford: Basil Blackwell, 1–19. Coppedge, M. (1997): Modernization and Thresholds of Democracy

Restricted access

Absztrakt:

A mobilitási lehetőségek és igények, valamint az oktatási rendszer funkciói szorosan összefüggnek. Fontos kérdés, vajon egy-egy képzéstípus kiszolgálja-e kliensei társadalmi igényeit. A magyar szakképzési rendszer egyre inkább kettészakad: míg az érettségit nyújtó képzésekben lehetőséget látnak a tanulók az előrelépésre, addig az érettségit nem adó képzések teljes zsákutcát jelentenek egy homogén társadalmi rétegnek. Ráadásul, a szakközépiskolák kliensei pont azokból kerülnek ki, akik számára jelenleg nem körvonalazódik az iskolai mobilitási csatornán kívül egyéb mobilitási lehetőség. Ilyen környezetben a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás és az iskolai reziliencia vizsgálata kulcskérdés, hiszen ezek az atipikus tanulói magatartások áshatják alá leginkább egy-egy képzéstípus legitimitását. Jelen tanulmányban az iskolai reziliencia és a mobilitási szándék összefüggését keressük. Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2016. évi 10. évfolyamos tanulói adatbázisának felhasználásával háromféle rezilienciaszámítást ismertetek. Azt vizsgálom, hogy miként alakul a reziliencia mértéke azok között, akik státuszmegőrzési szándékot vagy felfelé irányuló mobilitási vágyat fogalmaznak meg. Eredményeim szerint a mobilitási szándék és a reziliencia mértéke összefügg.

Open access

Governance: The Impact of Institutional Design on Legitimacy. Local Government Studies , Vol. 43. No. 2. pp. 218–244. https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1261699 22

Open access

The discursive battlefield of agricultural biotechnology

Érvelési stratégiák és narratívák a hazai kutatói vitákban

Társadalomkutatás
Author: Réka Matolay

A genetikai módosítás (GM) mezőgazdasági alkalmazásai (az agrárbiotechnológia) rendkívül vitatottak, korántsem legitimek jelen társadalmunkban. A hazai médiabeli viták egyik kiemelt szereplőinek, a kutatóknak a cikksorozatait elemeztem a kritikai diskurzuselemzés diskurzustörténeti megközelítésében. A biotechnológia legitimációjáért, illetve delegitimációjáért folyó diszkurzív csatamezőn hatféle argumentációs stratégiát és két narratívát tártam föl: a megbélyegzés, a kizárás, az elfogult összehasonlítások, a leválasztás, a bagatellizálás és az érvelési helycserék argumentációs stratégiáit, valamint a Pusztai-ügy és a versenyképesség narratíváit. Mindezek a vitázó felek erőforrásai a legitimáció diszkurzív stratégiáinak szolgálatában. A legitimáció diszkurzív stratégiái egyúttal tükrözik és alakítják az uralkodó társadalmi rendet, azon belül is a tudomány és a piaci társadalom hatalmi rendjét. A mikroszintű szövegekben zajló diszkurzív pengeváltások tehát nem függetleníthetők a makroszinten folyó hatalmi csatáktól.

Restricted access

Thepurpose of this paper is to examine the state of the law in relation to the locusstandi of representative groups at the Union level. The paper has a dualthematic task: the assessment of the degree in which representative groups andtheir standing to challenge the validity of legislative measures can bedifferentiated from the Plaumann criterion and the identification of strategiesthat can improve the chances of interest groups to challenge under Art. 230 EC.The thesis adopted in response states that regrettably the ECJ's interpretation of the requirement of individual concern has been applied to representativegroups. After examining the jurisprudence in different areas and from theperspective of the arguments used by representative groups in order to bypassPlaumann, there does not seem to be any clear thematic or argumentativetypology that influences the ECJ. The only important element that could make adifference is the existence of documented participation by the representativebody that creates procedural rights. It is in this respect that the removal ofthe individual concern shadow can be achieved, namely through representativegroups being effective at what they are designed to do: lobbying. Therefore,the key to strengthening the standing claim is enhanced and certifiedparticipation.

Full access

Review , 7 ( 1 ), 19 – 32 . 10.1007/BF03036781 Wang , J . ( 2013 ). Confucian heritage cultural background (chcb) as a descriptor for Chinese learners: The legitimacy . Asian Social Science , 9 ( 10 ), 105 – 113 . 10.5539/ass.v9n10p105 Wang , R

Open access

between 1979 and 1997, including the marketisation of education and greater parental choice of schools. Private schooling had been given greater legitimacy, and increasing numbers of parents unable to fund private schooling had sought private tutoring to

Open access

representatives, only one-third of young people are of the opinion that students' votes give legitimacy to student council leaders. Most believe the representatives of the student council have been picked by homeroom teachers and principals. Perhaps this can be

Open access

By focusing on the practice of constitutional courts this paper aims to present a qualitative-analytical tool which could contribute to a better (self-)understanding and evaluation of constitutional adjudication. Since the specific nature and the very existence of constitutional review necessitates an a priori reflection on the legitimacy, exact function and role of constitutional courts within the democratic system, a multidimensional model of democracy might give some insight into the theoretical background of the court’s decisions in this respect. This level of analysis focuses simply on the question of which ideal type of democracy might be inherent or envisioned in decisions taken by judges of constitutional courts.

Full access

Agreements ’, ( 2010 ) 62 World Politics 1 – 42 . VanDuzer , J. Anthony , ‘ Enhancing the Procedural Legitimacy of Investor-State Arbitration Through Transparency and Amicus

Full access