Search Results

You are looking at 1 - 10 of 718 items for :

  • "literature" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

existing theoretical concepts about problem gambling behaviors, especially concerning money spent and lost, rationality, and control abilities ( Bjerg, 2010 ). The purpose of this literature review is to provide a state-of-the-art on the knowledge

Open access

Background and aims

Compulsive sexual behavior (CSB) is a common disorder featuring repetitive, intrusive and distressing sexual thoughts, urges and behaviors that negatively affect many aspects of an individual’s life. This article reviews the clinical characteristics of CSB, cognitive aspects of the behaviors, and treatment options.

Methods

We reviewed the literature regarding the clinical aspects of CSB and treatment approaches.

Results

The literature review of the clinical aspects of CSB demonstrates that there is likely a substantial heterogeneity within the disorder. In addition, the treatment literature lacks sufficient evidence-based approaches to develop a clear treatment algorithm.

Conclusions

Although discussed in the psychological literature for years, CSB continues to defy easy categorization within mental health. Further research needs to be completed to understand where CSB falls within the psychiatric nosology.

Open access

. Kruger, D. J., Fisher, M. and Jobling, I. (2003): Proper and dark heroes as dads and cads: Alternative mating strategies in British romantic literature. Human Nature , 14, 305-317. Proper and dark heroes as dads and cads

Restricted access

( Alper et al., 2008 ), this study aimed to conduct a systematic literature review of human studies that investigated the antiaddictive effects of ibogaine or of its main active metabolite, noribogaine. Methods Data for this

Open access

clinical practice, where we also face their parents who need guidance. Looking for effective forms of guidance, we wondered what can be learned from the television-era parental mediation practices. To find out, we conducted a systematic literature review

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Franziska Motka, Bettina Grüne, Pawel Sleczka, Barbara Braun, Jenny Cisneros Örnberg, and Ludwig Kraus

, recommended by the UK Economic and Social Research Council ( Popay et al., 2006 ). Search strategy A literature search was carried out between 18th and 25th of September 2017 in the following five electronic databases: PsycInfo

Open access

A társadalmi nemek kutatása, ezen belül a gender és az egészség kapcsolata a szaktudományok, megközelítésmódok, részterületek széles spektrumát foglalja magába. A genderkutatás központi kategóriái a nemi szerep, a nemi szerepszocializáció, valamint a nemi szerepek megvalósításával kapcsolatos szerepstressz. Jelen tanulmány ízelítőt kíván adni a nemek eltérő mortalitási, morbiditási és viselkedési jellegzetességeit tárgyaló újabb angol nyelvű szakirodalomból, európai, észak-amerikai és ázsiai szakfolyóiratoknak a témával kapcsolatos legfrissebb közleményei alapján.

Restricted access

relational/cultural model of counseling in making meaning. The Humanistic Psychologist, 35, 275–289. Greil, A. L. (1997). Infertility and psychological distress: A critical review of the literature. Social Science and Medicine

Restricted access

Elméleti háttér: Számos klinikai megfigyelés és kutatási eredmény utal rá, hogy a hipnózis iránti fogékonyság és az alexitímia hátterében közös — részben azonos, részben ellentétes irányban ható — mechanizmusok működnek. Ennek ellenére csak néhány tanulmány található a szakirodalomban, ami közvetlenül a két konstruktum kapcsolatával foglalkozik. Úgy tűnik, hogy a disszociatív hajlam, a fantáziakészség, az empátia és a mások érzelmeinek azonosítására való képesség mind a hipnábilitás, mind az alexitímia szempontjából meghatározó jelentőségűek. Ezek a tulajdonságok (a disszociáció kivételével) egy tágabb kategória, a mentalizációs készség elemeinek tekinthetők. Neuroanatómiai, neurofiziológiai és pszichogenetikai kutatások eredményei pedig azt sugallják, hogy az alacsony hipnotikus válaszkészség és az alexitímia központi idegrendszeri és neuroendokrin korrelátumai átfednek egymással. Célkitűzés: A hipnotikus fogékonyság és az alexitímia közös tényezőinek azonosítása. Módszer: Releváns szakirodalmi tanulmányok áttekintése és elemzése. Eredmények: A hipnózis iránti fogékonyság és az alexitímia egyaránt kapcsolatban áll a disszociációval. A magasabb hipnábilitás erősebb, a magasabb alexitímia gyengébb képzeleti bevonódással és aktivitással függ össze. Úgy tűnik, a hipnábilis/”lexitímiás” (nem alexitímiás) személyek mind a saját, mind mások érzelmeit inkább képesek azonosítani és azokra reagálni, mint az alacsony hipnábilitású/alexitímiás személyek. A két konstruktum hátterében átfedő (legnagyobbrészt ellentétes) neuroendokrin, neurofiziológiai és pszichogenetikai mechanizmusok állnak. Következtetések: A szakirodalmi adatok alapján feltételezzük, hogy a hipnábilitás és az alexitímia egymással összefüggő jelenségek, de kapcsolatuk nem lineáris. Feltételezzük, hogy köztük a mentalizációra való képesség és a másodlagos, elhárító funkciójú disszociáció közvetít. Összefüggésük feltárása további empirikus vizsgálatot igényel. A hipnábilitás és az alexitímia viszonyának megértése elősegítheti egyes mentális és pszichoszomatikus betegségek hatékonyabb hipnoterápiás kezelését.

Restricted access

Az evészavarok tünettanának lényeges eleme a testkép megváltozása, a test észlelésének torzulása. Mivel a testkép kialakulását alapvetően vizuális tapasztalatokhoz kötik, valamint az evészavarok kialakulásában a médiumok által sugallt karcsúságideál szerepét szokták hangsúlyozni, korábban felmerült, hogy előfordul-e anorexia látássérültek, például veleszületetten vak személyek körében. Ezt követően közel tucatnyi olyan esettanulmány jelent meg, amely anorexiás vak nőkről számolt be. A jelen irodalmi áttekintés összefoglalja a vakok körében végzett testkép- és evészavar-kutatásokat, s felhívja a figyelmet a testkép vizualitáson túlmenő, komplex, multidimenzionális jellegére.

Restricted access