Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,665 items for :

  • "literature" x
  • Medical and Health Sciences x
  • All content x
Clear All

.: Secondary tumors of the pancreas: an analysis of surgical and autopsy database and review of the literature. Wirchows Arch., 2004, 444 , 527–535. Basturk O. Secondary tumors of the

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Norbert Wikonkál, Patrícia Nagy, Béla Tóth, Márta Marschalkó, András Tislér, and Sarolta Kárpáti

–1890. Hannawi, B., Raghavan, R.: Syphilis and kidney disease: a case report and review of literature. Nephrology Rev., 2012, 4, e10. Mora Mora, M. T., Gallego Domínguez, M. S., Castellano Cerviño, M. I., et al

Open access

of Hungary’s NPS-related characteristics by searching the literature of the past 10 years, as 2007 was the first year when mephedrone entered the drug scene, followed by the burst of NPS drug market. Materials and Methods

Open access

and atherosclerosis [ 9 , 11–13 ]. Few studies have investigated the association between ABO blood groups and oral diseases, specifically PD. The aim of this literature review was to assess the association between the ABO blood grouping and PD

Open access

medical journals – a comparative analysis. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2012, 31 (10), 2585–2591. Schubert, A., Somogyi, A.: Literature of research labeled as clinical. Trends, patterns and policy aspects

Open access

. Lannoni V. Uclone 2007 Glassy cell carcinoma of the endometrium: A case report and rewiew of the literature Pathol. Res. Pract. 203 217 – 220 .

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Füredi, Anna Szilágyi, Zsuzsa Bencsik, and Áron Altorjay

Raaf, H. N., Grant, L. D., Santoscoy, C. és mtsai: Adenoid tumor of the adrenal gland: a report of four new cases and review of the literature. Mod. Pathol., 1996, 9 , 1046–1051. Santoscoy C

Restricted access

endometrium: A case report and rewiew of the literature. Pathology-Research Practice, 2007, 203 , 217–220. Uclone V. Glassy cell carcinoma of the endometrium: A case report and rewiew

Restricted access

Az elemzés tárgyát azok az 1975–2013 között megjelent folyóiratcikkek képezték, amelyek címükben a diagnózisra vagy a terápiára utaló szavakat tartalmaztak. Megállapítható, hogy mind a két témakör irodalma erőteljesen és egyre gyorsuló mértékben növekszik, és egyszersmind – a német nyelvű irodalom egy részétől eltekintve – jellemzően elkülönül. A terápiával foglalkozó cikkek részaránya növekszik és idézettségük is nagyobb, de a 10 legidézettebb cikk közül 9 a diagnózis témájával foglalkozik. A téma magyar (legalább egy magyar szerzős) szakirodalma méretarányosnak és kiegyensúlyozottnak mondható. Orv. Hetil., 2014, 155(39), 1563–1565.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsófia Simon, Árpád Illés, Zsófia Miltényi, Ferenc Magyari, László Váróczy, Nikolett Péter, and Lajos Gergely

, O., Bairey, O., Lahav, M.: Late-onset neutropenia after rituximab treatment. Case series and comprehensive review of the literature. Medicine, 2010, 89 , 308–318. Lahav M. Late

Restricted access