Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "long-term experiment" x
  • Earth and Environmental Sciences x
  • All content x
Clear All

Németh, T., G. Kovács, I. Kádár 1988: A nitrát, a szulfát és az “összes” só bemosódásának vizsgálata műtrágyázási tartamkísérletekben (Leaching of nitrate, sulphate and “total” salt in fertilization long-term experiment). - Agrokémia és Talajtan, 36

Restricted access